ScripTOr

Informe de comparació de les mostres Pep (IB3) Temporada 1, episodi 1 amb Pep (IB3) Temporada 1, episodi 1 subtitulació de TV3

Accessos directes:


Tableaux

0
5.0
F/ M/


DL: 0
DE: 0.0
 

1
2.0
F/ M/
bon dia!
bon dia!
☞ bon dia!
bon dia!
DL: 0
DE: 0.0
 

2
18.0
F/ M/


DL: 0
DE: 0.0
 

3
2.0
F/ M/
adeu
adeu
☞ adeu
adeu
DL: 0
DE: 0.0
 

4
4.0
F/ M/


DL: 0
DE: 0.0
 

5
2.0
F/ M/
has sentit es meu missatge?
sí per això he vengut

*M/Max{in(2.0 s), out(49 c)}: 17

☞ has sentit es meu missatge?
sí per això he vengut
DL: 0
DE: 0.0
 6
1.0
F/ M/
m'han fet una oferta per sa farmaci*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(36 c)}: 18

☞ m'han fet una oferta per sa farmàcia
DL: 2
DE: 0.055555556
 7
2.0
F/ M/
fantàstic
☞ fantàstic
DL: 0
DE: 0.0
 

8
1.0
F/ M/
avui és es dia idò

*M/Max{in(1.0 s), out(18 c)}: 2

☞ avui és es dia idò
DL: 0
DE: 0.0
 9
1.0
F/ M/
no te voldràs fer enrere?

*M/Max{in(1.0 s), out(25 c)}: 9

☞ no te voldràs fer enrere?
DL: 0
DE: 0.0
 10
1.0
F/ M/
jo enrere?
☞ jo enrere?
DL: 0
DE: 0.0
 

11
1.0
F/ M/
jo ho tenc claríssim eh?

*M/Max{in(1.0 s), out(24 c)}: 8

☞ jo ho tenc claríssim eh?
DL: 0
DE: 0.0
 12
2.0
F/ M/
com s'ho prendrà mon pare?
no ho sé

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 5

☞ com s'ho prendrà mon pare?
no ho sé
DL: 0
DE: 0.0
 13
1.0
F/ M/
ja ho vorem*Dep: 1
☞ ja ho veurem
DL: 2
DE: 0.16666667
 14
1.0
F/ M/
bé mos veim allà*Max: 3

*M/Max{in(1.0 s), out(13 c)}: 1

☞ mos veim allà
DL: 3
DE: 0.1875
 15
2.0
F/ M/
jo vaig a canviar-me que tenc feina després

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 12

☞ jo vaig a canviar-me que tenc feina després
DL: 0
DE: 0.0
 16
1.0
F/ M/
no facis tard

*M/Max{in(1.0 s), out(13 c)}: 1

☞ no facis tard
DL: 0
DE: 0.0
 17
1.0
F/ M/
te conec herbeta

*M/Max{in(1.0 s), out(16 c)}: 2

☞ te conec herbeta
DL: 0
DE: 0.0
 18
28.0
F/ M/


DL: 0
DE: 0.0
 

19
1.0
F/ M/
ja ja
mu mare
*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(13 c)}: 1

☞ ja ja
ma mare
DL: 1
DE: 0.07692308
 20
2.0
F/ M/
mun pare i mu mare?
ja
*Id: 2
☞ mon pare i ma mare?
ja
DL: 2
DE: 0.09090909
 21
2.0
F/ M/
quan torna?
☞ quan torna?
DL: 0
DE: 0.0
 

22
2.0
F/ M/
laureta fe el favor que és un client important espera un poquet*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(64 c)}: 29

☞ laureta fes el favor que és un client important espera un poquet
DL: 1
DE: 0.015625
 23
1.0
F/ M/
bé me firmes tu ses notes?
ja ja

*M/Max{in(1.0 s), out(32 c)}: 14

☞ bé me firmes tu ses notes?
ja ja
DL: 0
DE: 0.0
 24
3.0
F/ M/
ja
☞ ja
DL: 0
DE: 0.0
 

25
2.0
F/ M/
okay
☞ okay
DL: 0
DE: 0.0
 

26
1.0
F/ M/
okay
☞ okay
DL: 0
DE: 0.0
 

27
2.0
F/ M/
i a tu què te passa ara?
☞ i a tu què te passa ara?
DL: 0
DE: 0.0
 

28
2.0
F/ M/
que m'havies de firmar ses notes
per què et penges si ets nou
*Id: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(61 c)}: 26

☞ que m'havies de firmar ses notes
per què te penges si ets nou
DL: 2
DE: 0.032786883
 29
1.0
F/ M/
pep no t'ho diré pus desconnecta aquest trasto des cans

*M/Max{in(1.0 s), out(55 c)}: 34

☞ pep no t'ho diré pus desconnecta aquest trasto des cans
DL: 0
DE: 0.0
 30
1.0
F/ M/
cada vegada m'enduc un esglai per poc m'ha caigut sa porcella en terra eh*Max: 3

*M/Max{in(1.0 s), out(70 c)}: 46

☞ cada vegada m'enduc un esglai per poc m'ha caigut sa porcella en terra
DL: 3
DE: 0.04109589
 31
2.0
F/ M/
i fe-m puesto per favor*Id: 8
☞ i fes-me lloc per favor
DL: 8
DE: 0.3478261
 32
2.0
F/ M/
d'ençà que va sortir es catàleg nou és s'article més sol·licitat*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(64 c)}: 30

☞ d'ençà que va sortir el catàleg nou és s'article més sol·licitat
DL: 1
DE: 0.015625
 33
2.0
F/ M/
idò jo estic bastant farta de sentir aquests lladrucs

*M/Max{in(2.0 s), out(53 c)}: 21

☞ idò jo estic bastant farta de sentir aquests lladrucs
DL: 0
DE: 0.0
 34
3.0
F/ M/
cada vegada que colcú passa per davant ca nostra*Dep: 1

*M/Max{in(3.0 s), out(49 c)}: 5

☞ cada vegada que qualcú passa per davant ca nostra
DL: 3
DE: 0.06122449
 35
3.0
F/ M/
a mi tampoc m'agrada m'estimaria més un ca de veres

*M/Max{in(3.0 s), out(51 c)}: 6

☞ a mi tampoc m'agrada m'estimaria més un ca de veres
DL: 0
DE: 0.0
 36
3.0
F/ M/
es cans de veres ho deixen tot ple de pèl i de microbis*Max: 3

*M/Max{in(3.0 s), out(52 c)}: 5

☞ es cans de veres ho deixen tot ple de pèl i microbis
DL: 3
DE: 0.054545455
 37
1.0
F/ M/
per això tothom està tan alabat des canis eleven

*M/Max{in(1.0 s), out(48 c)}: 28

☞ per això tothom està tan alabat des canis eleven
DL: 0
DE: 0.0
 38
4.0
F/ M/
perquè te guarda sa casa com un ca de veres
☞ perquè te guarda sa casa com un ca de veres
DL: 0
DE: 0.0
 

39
2.0
F/ M/
sense ets inconvenients des cans de veres*Max: 4

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 8

☞ sense inconvenients des cans de veres
DL: 4
DE: 0.09756097
 40
2.0
F/ M/
tot són avantatges
☞ tot són avantatges
DL: 0
DE: 0.0
 

41
3.0
F/ M/
me firmes ses notes?
sí avon són?
*Max: 2
☞ me firmes ses notes?
sí on són?
DL: 2
DE: 0.060606062
 42
3.0
F/ M/
les té mun pare*Id: 1
☞ les té mon pare
DL: 1
DE: 0.06666667
 43
2.0
F/ M/
i per què no les t'ha firmades ell?
mira lo que ha fet
*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 17

☞ i per què no les t'ha firmades ell?
mira què ha fet
DL: 4
DE: 0.074074075
 44
2.0
F/ M/
però què fas?
☞ però què fas?
DL: 0
DE: 0.0
 

45
2.0
F/ M/
que has escrit damunt ses notes de sa nina*Max: 4

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ has escrit damunt ses notes de sa nina
DL: 4
DE: 0.0952381
 46
1.0
F/ M/
necessit aquestes xifres

*M/Max{in(1.0 s), out(24 c)}: 10

☞ necessit aquestes xifres
DL: 0
DE: 0.0
 47
2.0
F/ M/
jo flip
és que de veres du això cap aquí venga
*Max: 6

*M/Max{in(2.0 s), out(40 c)}: 8

☞ jo flip
és que de veres du això cap aquí
DL: 6
DE: 0.13043478
 48
1.0
F/ M/
ves a cercar sa jaqueta i deixa sa motxila dins s'habitació també*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(66 c)}: 43

☞ ves a cercar sa jaqueta i deixa sa motxilla dins s'habitació també
DL: 1
DE: 0.015151516
 49
3.0
F/ M/
tu estàs pep?
gairebé
☞ tu estàs pep?
gairebé
DL: 0
DE: 0.0
 

50
1.0
F/ M/
escolta en tornar des dinar podrem xerrar una estona?

*M/Max{in(1.0 s), out(53 c)}: 33

☞ escolta en tornar des dinar podrem xerrar una estona?
DL: 0
DE: 0.0
 51
2.0
F/ M/
sí ara mateix acab això i ja està

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 2

☞ sí ara mateix acab això i ja està
DL: 0
DE: 0.0
 52
1.0
F/ M/
no no te dic ara ara hem de partir

*M/Max{in(1.0 s), out(34 c)}: 14

☞ no no te dic ara ara hem de partir
DL: 0
DE: 0.0
 53
3.0
F/ M/
dic després en tornar des dinar*Id: 1
☞ dic després en tornar del dinar
DL: 1
DE: 0.032258064
 54
3.0
F/ M/
sí molt millor molt millor*Max: 5
☞ sí molt millor millor
DL: 5
DE: 0.1923077
 55
2.0
F/ M/


DL: 0
DE: 0.0
 

56
3.0
F/ M/
són precioses
☞ són precioses
DL: 0
DE: 0.0
 

57
2.0
F/ M/
gràcies per comprar-les
☞ gràcies per comprar-les
DL: 0
DE: 0.0
 

58
2.0
F/ M/
es statices sempre em fan pensar en tu

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ es statices sempre em fan pensar en tu
DL: 0
DE: 0.0
 59
2.0
F/ M/
no hi ha cap altra flor com aquesta

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 4

☞ no hi ha cap altra flor com aquesta
DL: 0
DE: 0.0
 60
2.0
F/ M/
ara que estàs aquí ensuma aquesta salsa

*M/Max{in(2.0 s), out(39 c)}: 9

☞ ara que estàs aquí ensuma aquesta salsa
DL: 0
DE: 0.0
 61
5.0
F/ M/
mmmm quina oloreta
☞ mmmm quina oloreta
DL: 0
DE: 0.0
 

62
3.0
F/ M/
aquesta recepta és nova o no?
sí és sa primera vegada que la faig
*Max: 3

*M/Max{in(3.0 s), out(62 c)}: 15

☞ aquesta recepta és nova o no?
és sa primera vegada que la faig
DL: 3
DE: 0.046153847
 63
2.0
F/ M/
ai aquell gustet que queda anes paladar quan*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 13

☞ ai aquell gustet que queda an es paladar quan
DL: 1
DE: 0.022222223
 64
2.0
F/ M/
aquell gustet què és aquell gustet?

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 6

☞ aquell gustet què és aquell gustet?
DL: 0
DE: 0.0
 65
2.0
F/ M/
oporto?
☞ oporto?
DL: 0
DE: 0.0
 

66
2.0
F/ M/
ai es al·lots te faran un monument

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 4

☞ ai es al·lots te faran un monument
DL: 0
DE: 0.0
 67
2.0
F/ M/
no em xerris des al·lots
☞ no em xerris des al·lots
DL: 0
DE: 0.0
 

68
4.0
F/ M/
no sé per què han insistit tant en dinar plegats avui

*M/Max{in(4.0 s), out(53 c)}: 5

☞ no sé per què han insistit tant en dinar plegats avui
DL: 0
DE: 0.0
 69
3.0
F/ M/
perquè fas es anys josep
☞ perquè fas es anys josep
DL: 0
DE: 0.0
 

70
2.0
F/ M/
no hi ha res a celebrar ho fan per tocar es orgues

*M/Max{in(2.0 s), out(50 c)}: 15

☞ no hi ha res a celebrar ho fan per tocar es orgues
DL: 0
DE: 0.0
 71
1.0
F/ M/
però si sempre has celebrat es anys amb ells

*M/Max{in(1.0 s), out(44 c)}: 24

☞ però si sempre has celebrat es anys amb ells
DL: 0
DE: 0.0
 72
3.0
F/ M/
a més mira es guster que has passat fent aquest dinar

*M/Max{in(3.0 s), out(53 c)}: 7

☞ a més mira es guster que has passat fent aquest dinar
DL: 0
DE: 0.0
 73
1.0
F/ M/
hauria passat un guster per fer-lo per a tu i jo

*M/Max{in(1.0 s), out(48 c)}: 26

☞ hauria passat un guster per fer-lo per a tu i jo
DL: 0
DE: 0.0
 74
3.0
F/ M/
i hauríem estat més tranquils
☞ i hauríem estat més tranquils
DL: 0
DE: 0.0
 

75
2.0
F/ M/
fe el favor de no discutir amb ells*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 5

☞ fes el favor de no discutir amb ells
DL: 1
DE: 0.027777778
 76
2.0
F/ M/
mira què no ho veus tu? tot ho fan per emprenyar*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 12

☞ mira què no ho veus? tot ho fan per emprenyar
DL: 3
DE: 0.0625
 77
2.0
F/ M/
els vaig fer una clau per a cada un d'ells

*M/Max{in(2.0 s), out(42 c)}: 9

☞ els vaig fer una clau per a cada un d'ells
DL: 0
DE: 0.0
 78
3.0
F/ M/
ara per quins set sous han de tocar es timbre?

*M/Max{in(3.0 s), out(46 c)}: 1

☞ ara per quins set sous han de tocar es timbre?
DL: 0
DE: 0.0
 79
3.0
F/ M/
josep si no mudes d'actitud aquest dinar no acabarà bé eh*Max: 3

*M/Max{in(3.0 s), out(54 c)}: 9

☞ josep si no mudes d'actitud aquest dinar no acabarà bé
DL: 3
DE: 0.05263158
 80
1.0
F/ M/
hola
☞ hola
DL: 0
DE: 0.0
 

81
2.0
F/ M/
veus? ja han entrat
☞ veus? ja han entrat
DL: 0
DE: 0.0
 

82
1.0
F/ M/
ave maria puríssima avon deixam sa porcella?*Max: 2

*M/Max{in(1.0 s), out(42 c)}: 24

☞ ave maria puríssima on deixam sa porcella?
DL: 2
DE: 0.045454547
 83
3.0
F/ M/
per l'amor de déu avon anau amb aquesta porcella?*Max: 2

*M/Max{in(3.0 s), out(47 c)}: 3

☞ per l'amor de déu on anau amb aquesta porcella?
DL: 2
DE: 0.040816326
 84
2.0
F/ M/
molts d'anys josep
ei reina
☞ molts d'anys josep
ei reina
DL: 0
DE: 0.0
 

85
2.0
F/ M/
hola padrí molts d'anys
☞ hola padrí molts d'anys
DL: 0
DE: 0.0
 

86
3.0
F/ M/
mem no havíem quedat que duríem es dinar noltros?*Id: 1

*M/Max{in(3.0 s), out(49 c)}: 5

☞ mem no havíem quedat que duríem es dinar naltros?
DL: 1
DE: 0.020408163
 87
2.0
F/ M/
sí però si tu no saps fer un ou bullit*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 3

☞ però si tu no saps fer un ou bullit
DL: 3
DE: 0.078947365
 88
1.0
F/ M/
i te vaig dir que comanaríem una porcella

*M/Max{in(1.0 s), out(41 c)}: 22

☞ i te vaig dir que comanaríem una porcella
DL: 0
DE: 0.0
 89
2.0
F/ M/
això ho has somiat
☞ això ho has somiat
DL: 0
DE: 0.0
 

90
3.0
F/ M/
què has fet per dinar?
☞ què has fet per dinar?
DL: 0
DE: 0.0
 

91
2.0
F/ M/
ui per dinar
☞ ui per dinar
DL: 0
DE: 0.0
 

92
3.0
F/ M/
mira per picar tenim una coca de ceba caramel·litzada

*M/Max{in(3.0 s), out(53 c)}: 9

☞ mira per picar tenim una coca de ceba caramel·litzada
DL: 0
DE: 0.0
 93
2.0
F/ M/
això és un mesclum de bolets aromatitzat amb tòfona

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 19

☞ això és un mesclum de bolets aromatitzat amb tòfona
DL: 0
DE: 0.0
 94
2.0
F/ M/
i es plat estrella és això d'aquí

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 3

☞ i es plat estrella és això d'aquí
DL: 0
DE: 0.0
 95
2.0
F/ M/
llom de porc farcit amb fruits secs i salsa d'oporto

*M/Max{in(2.0 s), out(52 c)}: 19

☞ llom de porc farcit amb fruits secs i salsa d'oporto
DL: 0
DE: 0.0
 96
1.0
F/ M/
mmm! ho veus com no podia ser? a ton pare li agrada massa cuinar

*M/Max{in(1.0 s), out(64 c)}: 39

☞ mmm! ho veus com no podia ser? a ton pare li agrada massa cuinar
DL: 0
DE: 0.0
 97
1.0
F/ M/
joana te jur que havíem quedat que duríem es dinar noltros*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(58 c)}: 36

☞ joana te jur que havíem quedat que duríem es dinar naltros
DL: 1
DE: 0.01724138
 98
1.0
F/ M/
porcella rostida de can ros anes forn de llenya*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(48 c)}: 27

☞ porcella rostida de can ros an es forn de llenya
DL: 1
DE: 0.020833334
 99
4.0
F/ M/
i digue'm on la puc deixar que encara em caurà sa rostidora
☞ i digue'm on la puc deixar que encara em caurà sa rostidora
DL: 0
DE: 0.0
 

100
3.0
F/ M/
deixa-la aquí però no la traurem he fet un menjar per a un regiment*Max: 3

*M/Max{in(3.0 s), out(64 c)}: 16

☞ deixa-la aquí però no la traurem he fet menjar per a un regiment
DL: 3
DE: 0.04477612
 101
2.0
F/ M/
i de dolç?
☞ i de dolç?
DL: 0
DE: 0.0
 

102
5.0
F/ M/
de dolç res
☞ de dolç res
DL: 0
DE: 0.0
 

103
4.0
F/ M/
padrí
hi ha qualque poma i qualque plàtan
☞ padrí
hi ha qualque poma i qualque plàtan
DL: 0
DE: 0.0
 

104
3.0
F/ M/
padrí
☞ padrí
DL: 0
DE: 0.0
 

105
2.0
F/ M/
és broma
☞ és broma
DL: 0
DE: 0.0
 

106
2.0
F/ M/
he fet un brownie que vos mossegareu ses genives

*M/Max{in(2.0 s), out(48 c)}: 16

☞ he fet un brownie que vos mossegareu ses genives
DL: 0
DE: 0.0
 107
4.0
F/ M/
brownie
ladies and gentlemans
☞ brownie
ladies and gentlemans
DL: 0
DE: 0.0
 

108
1.0
F/ M/
bon dia simples mortals

*M/Max{in(1.0 s), out(23 c)}: 8

☞ bon dia simples mortals
DL: 0
DE: 0.0
 109
1.0
F/ M/
llevau-vos d'enmig

*M/Max{in(1.0 s), out(18 c)}: 5

☞ llevau-vos d'enmig
DL: 0
DE: 0.0
 110
3.0
F/ M/
perquè ha arribat el rei del rock and roll

*M/Max{in(3.0 s), out(42 c)}: 2

☞ perquè ha arribat el rei del rock and roll
DL: 0
DE: 0.0
 111
1.0
F/ M/

wop-bop-a-loom-a-boom-bam-boom

*M/Max{in(1.0 s), out(34 c)}: 20


wop-bop-a-loom-a-boom-bam-boom
DL: 0
DE: 0.0
 112
1.0
F/ M/
i aquest
molts d'anys!

*M/Max{in(1.0 s), out(22 c)}: 8

☞ i aquest
molts d'anys!
DL: 0
DE: 0.0
 113
3.0
F/ M/
i com vens tu? què és això?
☞ i com vens tu? què és això?
DL: 0
DE: 0.0
 

114
3.0
F/ M/
on has deixat en freddie mercury avui?
molt graciós
*Max: 5

*M/Max{in(3.0 s), out(46 c)}: 4

☞ on has deixat en freddie mercury?
molt graciós
DL: 5
DE: 0.09803922
 115
1.0
F/ M/
t'he dit que tenia un bolo què volies que fes?

*M/Max{in(1.0 s), out(46 c)}: 25

☞ t'he dit que tenia un bolo què volies que fes?
DL: 0
DE: 0.0
 116
2.0
F/ M/
canviar-te abans d'anar a s'aniversari de ton pare?

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 20

☞ canviar-te abans d'anar a s'aniversari de ton pare?
DL: 0
DE: 0.0
 117
1.0
F/ M/
no valia la pena en tenc un avui horabaixa

*M/Max{in(1.0 s), out(42 c)}: 22

☞ no valia la pena en tenc un avui horabaixa
DL: 0
DE: 0.0
 118
3.0
F/ M/
ah fas doblet?
☞ ah fas doblet?
DL: 0
DE: 0.0
 

119
2.0
F/ M/
si que cotitza n'elvis no?

*M/Max{in(2.0 s), out(26 c)}: 2

☞ si que cotitza n'elvis no?
DL: 0
DE: 0.0
 120
2.0
F/ M/
senyora presidenta des meu club de fans

*M/Max{in(2.0 s), out(39 c)}: 9

☞ senyora presidenta des meu club de fans
DL: 0
DE: 0.0
 121
2.0
F/ M/
ja saps que quan un és bo és bo*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(28 c)}: 3

☞ saps que quan un és bo és bo
DL: 3
DE: 0.09677419
 122
2.0
F/ M/
ja t'agradaria a tu tenir club de fans

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ ja t'agradaria a tu tenir club de fans
DL: 0
DE: 0.0
 123
2.0
F/ M/
he signat un autògraf avui per cert
ah sí?
*Max: 9

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 4

☞ he signat un autògraf avui
ah sí?
DL: 9
DE: 0.21428572
 124
2.0
F/ M/
a qui? a un guiri gat?
☞ a qui? a un guiri gat?
DL: 0
DE: 0.0
 

125
2.0
F/ M/
com ho saps?
☞ com ho saps?
DL: 0
DE: 0.0
 

126
1.0
F/ M/
i en klaus no ve?

*M/Max{in(1.0 s), out(17 c)}: 1

☞ i en klaus no ve?
DL: 0
DE: 0.0
 127
2.0
F/ M/
té un dinar de feina avui
sí amb sos beatles

*M/Max{in(2.0 s), out(44 c)}: 12

☞ té un dinar de feina avui
sí amb sos beatles
DL: 0
DE: 0.0
 128
2.0
F/ M/
estimada cunyada no sé com l'aguantes

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 8

☞ estimada cunyada no sé com l'aguantes
DL: 0
DE: 0.0
 129
2.0
F/ M/
mem
☞ mem
DL: 0
DE: 0.0
 

130
2.0
F/ M/
què?
☞ què?
DL: 0
DE: 0.0
 

131
1.0
F/ M/
no sé te com a brillen ets ulls

*M/Max{in(1.0 s), out(31 c)}: 12

☞ no sé te com a brillen ets ulls
DL: 0
DE: 0.0
 132
1.0
F/ M/
ai no diguis dois

*M/Max{in(1.0 s), out(17 c)}: 2

☞ ai no diguis dois
DL: 0
DE: 0.0
 133
2.0
F/ M/
ni el toquis aquest telèfono*Max: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(27 c)}: 1

☞ ni el toquis aquest telèfon
DL: 1
DE: 0.035714287
 134
1.0
F/ M/
només volia mirar qui era

*M/Max{in(1.0 s), out(25 c)}: 9

☞ només volia mirar qui era
DL: 0
DE: 0.0
 135
3.0
F/ M/
no sé que vos passa an aquest jovent d'avui en dia*Max: 1

*M/Max{in(3.0 s), out(49 c)}: 3

☞ no sé que vos passa a aquest jovent d'avui en dia
DL: 1
DE: 0.02
 136
1.0
F/ M/
sempre penjats anes punyetero telèfon*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(38 c)}: 21

☞ sempre penjats an es punyetero telèfon
DL: 1
DE: 0.02631579
 137
1.0
F/ M/
començ a fer plats?

*M/Max{in(1.0 s), out(19 c)}: 4

☞ començ a fer plats?
DL: 0
DE: 0.0
 138
1.0
F/ M/
jes t'ajud*Id: 1
☞ jes t'ajut
DL: 1
DE: 0.1
 139
1.0
F/ M/
que hi ha menjar per cinquanta?
no diguis res
*Max: 5

*M/Max{in(1.0 s), out(40 c)}: 20

☞ que hi ha menjar per a 50?
no diguis res
DL: 8
DE: 0.17777778
 140
2.0
F/ M/
porcella rostida llom
☞ porcella rostida llom
DL: 0
DE: 0.0
 

141
2.0
F/ M/
què vos han fet es porcs?

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 4

☞ què vos han fet es porcs?
DL: 0
DE: 0.0
 142
2.0
F/ M/
quina mania en menjar animals morts

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 6

☞ quina mania en menjar animals morts
DL: 0
DE: 0.0
 143
1.0
F/ M/
amb ses opcions vegetarianes i saludables com hi ha*Id: 3

*M/Max{in(1.0 s), out(51 c)}: 31

☞ amb ses opcions vegetarianes i saludables que hi ha
DL: 3
DE: 0.05882353
 144
2.0
F/ M/
també hi ha bolets i ensalada
☞ també hi ha bolets i ensalada
DL: 0
DE: 0.0
 

145
1.0
F/ M/
voltros vos agradaria que vos escorxassin i vos ficassin dins un forn?*Max: 6

*M/Max{in(1.0 s), out(64 c)}: 42

☞ vos agradaria que vos escorxassin i vos ficassin dins d'un forn?
DL: 10
DE: 0.14285715
 146
2.0
F/ M/
deixa'l fer aquest se pensa que n'elvis menjava tofu

*M/Max{in(2.0 s), out(52 c)}: 20

☞ deixa'l fer aquest se pensa que n'elvis menjava tofu
DL: 0
DE: 0.0
 147
1.0
F/ M/


DL: 0
DE: 0.0
 

148
2.0
F/ M/
bé així què brindam?
sí venga

*M/Max{in(2.0 s), out(29 c)}: 1

☞ bé així què brindam?
sí venga
DL: 0
DE: 0.0
 149
1.0
F/ M/
treu es cava
☞ treu es cava
DL: 0
DE: 0.0
 

150
1.0
F/ M/
deixa-ho estar no hi ha cava

*M/Max{in(1.0 s), out(28 c)}: 11

☞ deixa-ho estar no hi ha cava
DL: 0
DE: 0.0
 151
2.0
F/ M/
brindam amb vi?
☞ brindam amb vi?
DL: 0
DE: 0.0
 

152
3.0
F/ M/
sempre volies brindar amb cava
enguany no
☞ sempre volies brindar amb cava
enguany no
DL: 0
DE: 0.0
 

153
1.0
F/ M/
i això?
☞ i això?
DL: 0
DE: 0.0
 

154
3.0
F/ M/
perquè no hi ha cava
☞ perquè no hi ha cava
DL: 0
DE: 0.0
 

155
3.0
F/ M/
i per què no n'has comprat?
☞ i per què no n'has comprat?
DL: 0
DE: 0.0
 

156
1.0
F/ M/
perquè no m'ha vengut bé

*M/Max{in(1.0 s), out(24 c)}: 8

☞ perquè no m'ha vengut bé
DL: 0
DE: 0.0
 157
6.0
F/ M/
si ho hagués sabut hauria duit combutxa*Id: 4
☞ si ho hagués sabut hagués duit combutxa
DL: 4
DE: 0.102564104
 158
2.0
F/ M/
eh què?
sa combutxa no saps què és?
*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 5

☞ el què?
sa combutxa no saps què és?
DL: 1
DE: 0.028571429
 159
1.0
F/ M/
ni idea
☞ ni idea
DL: 0
DE: 0.0
 

160
2.0
F/ M/
és una beguda miraculosa està feta amb un ferment*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(46 c)}: 15

☞ és una beguda miraculosa està feta amb ferment
DL: 3
DE: 0.06122449
 161
1.0
F/ M/
ai quin oi
brindarem amb aquest vi

*M/Max{in(1.0 s), out(34 c)}: 17

☞ ai quin oi
brindarem amb aquest vi
DL: 0
DE: 0.0
 162
3.0
F/ M/
venga idò
duis ses copes au xerra
☞ venga idò
duis ses copes au xerra
DL: 0
DE: 0.0
 

163
1.0
F/ M/
jo no tenc xerrera

*M/Max{in(1.0 s), out(18 c)}: 3

☞ jo no tenc xerrera
DL: 0
DE: 0.0
 164
2.0
F/ M/
venga que xerri
que xerri

*M/Max{in(2.0 s), out(26 c)}: 2

☞ venga que xerri
que xerri
DL: 0
DE: 0.0
 165
2.0
F/ M/
que xerri que xerri que xerri
☞ que xerri que xerri que xerri
DL: 0
DE: 0.0
 

166
2.0
F/ M/
bé què voleu que vos digui?

*M/Max{in(2.0 s), out(27 c)}: 2

☞ bé què voleu que vos digui?
DL: 0
DE: 0.0
 167
2.0
F/ M/
ja ja n'he fet 64
☞ ja ja n'he fet 64
DL: 0
DE: 0.0
 

168
2.0
F/ M/
que vol dir que ja tenc un peu a dins sa jubilació*Max: 5

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 11

☞ que vol dir que ja tenc un peu a sa jubilació
DL: 5
DE: 0.1
 169
1.0
F/ M/
l'any que ve me jubilaré

*M/Max{in(1.0 s), out(24 c)}: 8

☞ l'any que ve me jubilaré
DL: 0
DE: 0.0
 170
2.0
F/ M/
i això vol dir que ja comença a ser hora

*M/Max{in(2.0 s), out(40 c)}: 7

☞ i això vol dir que ja comença a ser hora
DL: 0
DE: 0.0
 171
2.0
F/ M/
que tu deixis ses teves juguetetes

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 5

☞ que tu deixis ses teves juguetetes
DL: 0
DE: 0.0
 172
2.0
F/ M/
i te posis as capdavant de sa farmàcia

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ i te posis as capdavant de sa farmàcia
DL: 0
DE: 0.0
 173
1.0
F/ M/
ses meves juguetetes funcionen molt bé

*M/Max{in(1.0 s), out(38 c)}: 21

☞ ses meves juguetetes funcionen molt bé
DL: 0
DE: 0.0
 174
2.0
F/ M/
sa meva franquici és sa més ben valorada des sud d'europa*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(58 c)}: 24

☞ sa meva franquícia és sa més ben valorada des sud d'europa
DL: 2
DE: 0.03448276
 175
4.0
F/ M/
me sembla molt bé i t'han anat molt bé per tenir-te entretengut fins ara*Max: 3

*M/Max{in(4.0 s), out(69 c)}: 8

☞ me sembla molt bé i t'han anat molt bé per estar entretingut fins ara
DL: 8
DE: 0.11111111
 176
2.0
F/ M/
però ara és hora de fer feina de bon de veres

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 11

☞ però ara és hora de fer feina de bon de veres
DL: 0
DE: 0.0
 177
2.0
F/ M/
sa farmaci t'espera sa farmaci alcover*Dep: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(40 c)}: 11

☞ sa farmàcia t'espera sa farmàcia alcover
DL: 4
DE: 0.1
 178
2.0
F/ M/
creada pes meu repadrí i regentada pes meu padrí

*M/Max{in(2.0 s), out(48 c)}: 16

☞ creada pes meu repadrí i regentada pes meu padrí
DL: 0
DE: 0.0
 179
3.0
F/ M/
i per mon pare i per jo i
mon pare mon pare

*M/Max{in(3.0 s), out(43 c)}: 3

☞ i per mon pare i per jo i
mon pare mon pare
DL: 0
DE: 0.0
 180
1.0
F/ M/
sí però mon pare
i ara per tu és es teu torn

*M/Max{in(1.0 s), out(44 c)}: 22

☞ sí però mon pare
i ara per tu és es teu torn
DL: 0
DE: 0.0
 181
3.0
F/ M/
sí però jo
és llei de vida
☞ sí però jo
és llei de vida
DL: 0
DE: 0.0
 

182
2.0
F/ M/
pep
☞ pep
DL: 0
DE: 0.0
 

183
2.0
F/ M/
llei de vida
☞ llei de vida
DL: 0
DE: 0.0
 

184
2.0
F/ M/
bé idò així què? brindam?

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 3

☞ bé idò així què? brindam?
DL: 0
DE: 0.0
 185
2.0
F/ M/
sí sí
venga
☞ sí sí
venga
DL: 0
DE: 0.0
 

186
4.0
F/ M/
molts d'anys
molts d'anys
☞ molts d'anys
molts d'anys
DL: 0
DE: 0.0
 

187
2.0
F/ M/
molts d'anys
puc dur es brownie ja?
*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 6

☞ molts d'anys
puc dur el brownie ja?
DL: 1
DE: 0.028571429
 188
2.0
F/ M/
sí és damunt sa paradora
☞ sí és damunt sa paradora
DL: 0
DE: 0.0
 

189
3.0
F/ M/
¿m'acompanyes un segonet a sa terrassa

*M/Max{in(3.0 s), out(38 c)}: 3

☞ ¿m'acompanyes un segonet a sa terrassa
DL: 0
DE: 0.0
 190
3.0
F/ M/
que t'he de comentar una coseta?*Max: 2
☞ que he de comentar una coseta?
DL: 2
DE: 0.0625
 191
2.0
F/ M/
quina bona pinta que fa
☞ quina bona pinta que fa
DL: 0
DE: 0.0
 

192
2.0
F/ M/
en vols joana?
☞ en vols joana?
DL: 0
DE: 0.0
 

193
1.0
F/ M/
gracis*Dep: 1
☞ gràcies
DL: 2
DE: 0.2857143
 194
1.0
F/ M/
ja me direu què en pensau*Id: 2

*M/Max{in(1.0 s), out(25 c)}: 8

☞ ja em direu què en pensau
DL: 2
DE: 0.08
 195
2.0
F/ M/
bo eh?
☞ bo eh?
DL: 0
DE: 0.0
 

196
2.0
F/ M/
boníssim
sí no?
☞ boníssim
sí no?
DL: 0
DE: 0.0
 

197
1.0
F/ M/
vaig un moment anes bany*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(25 c)}: 8

☞ vaig un moment an es bany
DL: 1
DE: 0.04
 198
2.0
F/ M/
ja sé què me diràs
☞ ja sé què me diràs
DL: 0
DE: 0.0
 

199
2.0
F/ M/
era es moment perfecte
era es moment perfecte

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 15

☞ era es moment perfecte
era es moment perfecte
DL: 0
DE: 0.0
 200
2.0
F/ M/
per què no li has dit?
no me posis nirviós
*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(42 c)}: 10

☞ per què no li has dit?
no me posis nerviós
DL: 1
DE: 0.023809524
 201
2.0
F/ M/
havíem quedat que l'hi diries avui
i l'hi diré

*M/Max{in(2.0 s), out(46 c)}: 15

☞ havíem quedat que l'hi diries avui
i l'hi diré
DL: 0
DE: 0.0
 202
2.0
F/ M/
no sé com
és molt bo de fer

*M/Max{in(2.0 s), out(27 c)}: 3

☞ no sé com
és molt bo de fer
DL: 0
DE: 0.0
 203
2.0
F/ M/
mon pare gràcies no vull sa farmaci la vull traspassar*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(55 c)}: 22

☞ mon pare gràcies no vull sa farmàcia la vull traspassar
DL: 2
DE: 0.036363635
 204
1.0
F/ M/
i ja tenc comprador

*M/Max{in(1.0 s), out(19 c)}: 4

☞ i ja tenc comprador
DL: 0
DE: 0.0
 205
3.0
F/ M/
no no no volem tenim no vull i tenc
☞ no no no volem tenim no vull i tenc
DL: 0
DE: 0.0
 

206
1.0
F/ M/
tu i jo estam junts en això no no tiris sa pedra i amaguis sa mà*Max: 3

*M/Max{in(1.0 s), out(61 c)}: 35

☞ tu i jo estam junts en això no tiris sa pedra i amaguis sa mà
DL: 3
DE: 0.046875
 207
1.0
F/ M/
tu has fet totes ses gestions
perquè ets un gandularro

*M/Max{in(1.0 s), out(54 c)}: 34

☞ tu has fet totes ses gestions
perquè ets un gandularro
DL: 0
DE: 0.0
 208
1.0
F/ M/
jo necessit es doblers aviat

*M/Max{in(1.0 s), out(28 c)}: 12

☞ jo necessit es doblers aviat
DL: 0
DE: 0.0
 209
1.0
F/ M/
quan has de pagar ses accions?

*M/Max{in(1.0 s), out(30 c)}: 13

☞ quan has de pagar ses accions?
DL: 0
DE: 0.0
 210
2.0
F/ M/
per confirmar que vull ser soci i aportar capital tenc dos mesos

*M/Max{in(2.0 s), out(64 c)}: 29

☞ per confirmar que vull ser soci i aportar capital tenc dos mesos
DL: 0
DE: 0.0
 211
2.0
F/ M/
¿s'ho han pensat bé aquests alemanys

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 7

☞ ¿s'ho han pensat bé aquests alemanys
DL: 0
DE: 0.0
 212
2.0
F/ M/
això de fer-te soci de s'empresa?

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 4

☞ això de fer-te soci de s'empresa?
DL: 0
DE: 0.0
 213
2.0
F/ M/
si m'ho han ofert deu ser que m'ho meresc

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 9

☞ si m'ho han ofert deu ser que m'ho meresc
DL: 0
DE: 0.0
 214
2.0
F/ M/
he fet molta de feina per arribar aquí on som

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 12

☞ he fet molta de feina per arribar aquí on som
DL: 0
DE: 0.0
 215
2.0
F/ M/
no sé per què mon pare no ho pot entendre an això
perquè és caparrut
*Max: 15

*M/Max{in(2.0 s), out(53 c)}: 19

☞ no sé per què mon pare no ho entén
perquè és caparrut
DL: 16
DE: 0.23529412
 216
2.0
F/ M/
i tu li tens por?
i tu?
☞ i tu li tens por?
i tu?
DL: 0
DE: 0.0
 

217
3.0
F/ M/
jo no
no poc
☞ jo no
no poc
DL: 0
DE: 0.0
 

218
3.0
F/ M/
jo sempre li he dit tot quan l'hi havia de dir
☞ jo sempre li he dit tot quan l'hi havia de dir
DL: 0
DE: 0.0
 

219
1.0
F/ M/
no sempre m'has empès a mi perquè fes de portaveu de tots dos

*M/Max{in(1.0 s), out(61 c)}: 37

☞ no sempre m'has empès a mi perquè fes de portaveu de tots dos
DL: 0
DE: 0.0
 220
2.0
F/ M/
i quan m'he girat darrere ja no hi eres això és lo que has fet*Max: 31
☞ i quan m'he girat ja no hi eres
DL: 31
DE: 0.5
 221
3.0
F/ M/
perquè som es germà petit jo com tu he après a fer la meva

*M/Max{in(3.0 s), out(58 c)}: 9

☞ perquè som es germà petit jo com tu he après a fer la meva
DL: 0
DE: 0.0
 222
2.0
F/ M/
no me facis xerrar
☞ no me facis xerrar
DL: 0
DE: 0.0
 

223
1.0
F/ M/
tu no has hagut d'estudiar farmaci per fer-lo content*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(54 c)}: 34

☞ tu no has hagut d'estudiar farmàcia per fer-lo content
DL: 2
DE: 0.037037037
 224
2.0
F/ M/
si no l'has acabada sa carrera!
només me falta una assignatura punyeta
*Max: 8

*M/Max{in(2.0 s), out(62 c)}: 29

☞ si no l'has acabada sa carrera!
només me falta una assignatura
DL: 8
DE: 0.114285715
 225
2.0
F/ M/
a més què volies que fes?

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 4

☞ a més què volies que fes?
DL: 0
DE: 0.0
 226
3.0
F/ M/
si amb vint anys me van oferir sa feina a s'empresa alemanya*Max: 2

*M/Max{in(3.0 s), out(58 c)}: 11

☞ si amb 20 anys me van oferir sa feina a s'empresa alemanya
DL: 4
DE: 0.06666667
 227
2.0
F/ M/
mira gracis an això ara som a punt de ser-ne soci*Max: 5

*M/Max{in(2.0 s), out(44 c)}: 11

☞ gràcies a això ara som a punt de ser-ne soci
DL: 8
DE: 0.1632653
 228
1.0
F/ M/
això si pots pagar ses accions

*M/Max{in(1.0 s), out(30 c)}: 13

☞ això si pots pagar ses accions
DL: 0
DE: 0.0
 229
2.0
F/ M/
és que pareix que només som jo que necessit ets doblers i tu?*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(61 c)}: 25

☞ és que pareix que només som jo que necessit els doblers i tu?
DL: 1
DE: 0.016393442
 230
3.0
F/ M/
jo què?
quan penses dir-li que te cases?

*M/Max{in(3.0 s), out(40 c)}: 2

☞ jo què?
quan penses dir-li que te cases?
DL: 0
DE: 0.0
 231
2.0
F/ M/
i que vols sa teva part de farmaci per deixar es pis de lloguer*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(64 c)}: 27

☞ i que vols sa teva part de farmàcia per deixar es pis de lloguer
DL: 2
DE: 0.03125
 232
2.0
F/ M/
i comprar-te una casa
☞ i comprar-te una casa
DL: 0
DE: 0.0
 

233
2.0
F/ M/
anes seu moment
i quan serà aquest moment?
*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 12

☞ an es seu moment
i quan serà aquest moment?
DL: 1
DE: 0.023255814
 234
2.0
F/ M/
quan tu li diguis que no tens sa carrera i que no vols sa farmaci*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(66 c)}: 28

☞ quan tu li diguis que no tens sa carrera i que no vols sa farmàcia
DL: 2
DE: 0.030303031
 235
3.0
F/ M/
me matarà
☞ me matarà
DL: 0
DE: 0.0
 

236
1.0
F/ M/
mos matarà
☞ mos matarà
DL: 0
DE: 0.0
 

237
2.0
F/ M/
es dia que no pugui fer un brownie con déu mana

*M/Max{in(2.0 s), out(47 c)}: 13

☞ es dia que no pugui fer un brownie con déu mana
DL: 0
DE: 0.0
 238
2.0
F/ M/
serà senya que ja vaig cap per avall

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 5

☞ serà senya que ja vaig cap per avall
DL: 0
DE: 0.0
 239
2.0
F/ M/
però vaja encara falta molt per això
ves sí
*Max: 7

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 6

☞ però vaja encara hi falta molt
va sí
DL: 14
DE: 0.3255814
 240
2.0
F/ M/
no menges?
sí és que
☞ no menges?
sí és que
DL: 0
DE: 0.0
 

241
2.0
F/ M/
no m'has de fer un lleig ara

*M/Max{in(2.0 s), out(28 c)}: 2

☞ no m'has de fer un lleig ara
DL: 0
DE: 0.0
 242
2.0
F/ M/
bo eh?
mmm sí
☞ bo eh?
mmm sí
DL: 0
DE: 0.0
 

243
2.0
F/ M/
i aquests dos què se duen tants secretets?

*M/Max{in(2.0 s), out(42 c)}: 11

☞ i aquests dos què se duen tants secretets?
DL: 0
DE: 0.0
 244
1.0
F/ M/
no voleu brownie voltros?*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(25 c)}: 10

☞ no voleu brownie valtros?
DL: 1
DE: 0.04
 245
3.0
F/ M/
sí d'aquí una estona
☞ sí d'aquí una estona
DL: 0
DE: 0.0
 

246
1.0
F/ M/
toni això no té carn eh?

*M/Max{in(1.0 s), out(24 c)}: 7

☞ toni això no té carn eh?
DL: 0
DE: 0.0
 247
1.0
F/ M/
no gràcies si rebent es traje de n'elvis tendré un problema

*M/Max{in(1.0 s), out(59 c)}: 37

☞ no gràcies si rebent es traje de n'elvis tendré un problema
DL: 0
DE: 0.0
 248
2.0
F/ M/
quina duis voltros de cap?*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(26 c)}: 2

☞ quina duis valtros de cap?
DL: 1
DE: 0.03846154
 249
2.0
F/ M/
noltros? no res*Id: 1
☞ naltros? no res
DL: 1
DE: 0.06666667
 250
1.0
F/ M/
res res de res

*M/Max{in(1.0 s), out(14 c)}: 1

☞ res res de res
DL: 0
DE: 0.0
 251
3.0
F/ M/
me preneu per bàmbol?
☞ me preneu per bàmbol?
DL: 0
DE: 0.0
 

252
3.0
F/ M/
només una coseta
☞ només una coseta
DL: 0
DE: 0.0
 

253
2.0
F/ M/
petita
☞ petita
DL: 0
DE: 0.0
 

254
2.0
F/ M/
què?*Max: 2
☞ ja
DL: 4
DE: 1.0
 255
3.0
F/ M/
en pep t'ha de dir una cosa
☞ en pep t'ha de dir una cosa
DL: 0
DE: 0.0
 

256
1.0
F/ M/
què?
no bé que
☞ què?
no bé que
DL: 0
DE: 0.0
 

257
1.0
F/ M/
que de vegades a sa vida ses coses no són com un preveu

*M/Max{in(1.0 s), out(55 c)}: 31

☞ que de vegades a sa vida ses coses no són com un preveu
DL: 0
DE: 0.0
 258
1.0
F/ M/
i que mos trobam que

*M/Max{in(1.0 s), out(20 c)}: 4

☞ i que mos trobam que
DL: 0
DE: 0.0
 259
3.0
F/ M/
vaja
☞ vaja
DL: 0
DE: 0.0
 

260
2.0
F/ M/
què?
☞ què?
DL: 0
DE: 0.0
 

261
2.0
F/ M/
és per
☞ és per
DL: 0
DE: 0.0
 

262
2.0
F/ M/
per anar al gra i per dir-ho directament eh

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 11

☞ per anar al gra i per dir-ho directament eh
DL: 0
DE: 0.0
 263
1.0
F/ M/
això mon pare que

*M/Max{in(1.0 s), out(17 c)}: 2

☞ això mon pare que
DL: 0
DE: 0.0
 264
1.0
F/ M/
que en toni se casa

*M/Max{in(1.0 s), out(19 c)}: 3

☞ que en toni se casa
DL: 0
DE: 0.0
 265
1.0
F/ M/
tendrem unes noces a sa famili ja era ben hora no?*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(51 c)}: 29

☞ tendrem unes noces a sa família ja era ben hora no?
DL: 2
DE: 0.039215688
 266
1.0
F/ M/
te cases conco toni?

*M/Max{in(1.0 s), out(20 c)}: 5

☞ te cases conco toni?
DL: 0
DE: 0.0
 267
2.0
F/ M/
☞ sí
DL: 0
DE: 0.0
 

268
2.0
F/ M/
que guai i quan?
☞ que guai i quan?
DL: 0
DE: 0.0
 

269
4.0
F/ M/
aviat encara no tenim data exacta
toni això és ver?

*M/Max{in(4.0 s), out(51 c)}: 5

☞ aviat encara no tenim data exacta
toni això és ver?
DL: 0
DE: 0.0
 270
2.0
F/ M/
☞ sí
DL: 0
DE: 0.0
 

271
1.0
F/ M/
jesús maria i josep

*M/Max{in(1.0 s), out(19 c)}: 4

☞ jesús maria i josep
DL: 0
DE: 0.0
 272
1.0
F/ M/
me pensava que no arribaria mai aquest moment

*M/Max{in(1.0 s), out(45 c)}: 26

☞ me pensava que no arribaria mai aquest moment
DL: 0
DE: 0.0
 273
1.0
F/ M/
gràcies mon pare

*M/Max{in(1.0 s), out(16 c)}: 2

☞ gràcies mon pare
DL: 0
DE: 0.0
 274
2.0
F/ M/
me pensava que mai posaries seny

*M/Max{in(2.0 s), out(32 c)}: 3

☞ me pensava que mai posaries seny
DL: 0
DE: 0.0
 275
2.0
F/ M/
idò ja ho veus
☞ idò ja ho veus
DL: 0
DE: 0.0
 

276
1.0
F/ M/
jo tampoc no m'ho pensava que te casaries mai

*M/Max{in(1.0 s), out(45 c)}: 25

☞ jo tampoc no m'ho pensava que te casaries mai
DL: 0
DE: 0.0
 277
3.0
F/ M/
sempre en festejaves de diferents
laura

*M/Max{in(3.0 s), out(39 c)}: 1

☞ sempre en festejaves de diferents
laura
DL: 0
DE: 0.0
 278
1.0
F/ M/
però què passa? tu m'ho has dit moltes vegades

*M/Max{in(1.0 s), out(46 c)}: 26

☞ però què passa? tu m'ho has dit moltes vegades
DL: 0
DE: 0.0
 279
1.0
F/ M/
cunyada
☞ cunyada
DL: 0
DE: 0.0
 

280
2.0
F/ M/
ai toniet
☞ ai toniet
DL: 0
DE: 0.0
 

281
2.0
F/ M/
diguéssim que has viscut sa vida o no?

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ diguéssim que has viscut sa vida o no?
DL: 0
DE: 0.0
 282
2.0
F/ M/
un poc
☞ un poc
DL: 0
DE: 0.0
 

283
2.0
F/ M/


DL: 0
DE: 0.0
 

284
2.0
F/ M/

hello baby

hello baby
DL: 0
DE: 0.0
 

285
2.0
F/ M/

hello baby

hello baby
DL: 0
DE: 0.0
 

286
2.0
F/ M/


DL: 0
DE: 0.0
 

287
1.0
F/ M/
però ha arribat es moment de fer un canvi d'etapa

*M/Max{in(1.0 s), out(49 c)}: 28

☞ però ha arribat es moment de fer un canvi d'etapa
DL: 0
DE: 0.0
 288
2.0
F/ M/
bé idò ho haurem de brindar això*Max: 3
☞ bé idò haurem de brindar això
DL: 3
DE: 0.09375
 289
2.0
F/ M/
és igual no importa brindar

*M/Max{in(2.0 s), out(27 c)}: 1

☞ és igual no importa brindar
DL: 0
DE: 0.0
 290
2.0
F/ M/
mem i
☞ mem i
DL: 0
DE: 0.0
 

291
1.0
F/ M/
i qui és ella?

*M/Max{in(1.0 s), out(14 c)}: 1

☞ i qui és ella?
DL: 0
DE: 0.0
 292
1.0
F/ M/
ella?!
ella?!

*M/Max{in(1.0 s), out(13 c)}: 1

☞ ella?!
ella?!
DL: 0
DE: 0.0
 293
3.0
F/ M/
ella?!
☞ ella?!
DL: 0
DE: 0.0
 

294
1.0
F/ M/
què vol dir qui és ella?!
què vol dir qui és ella?!

*M/Max{in(1.0 s), out(51 c)}: 29

☞ què vol dir qui és ella?!
què vol dir qui és ella?!
DL: 0
DE: 0.0
 295
2.0
F/ M/
amb qui te cases?
☞ amb qui te cases?
DL: 0
DE: 0.0
 

296
2.0
F/ M/
jo
☞ jo
DL: 0
DE: 0.0
 

297
2.0
F/ M/
tu només xerres d'aquell alamanot
en klaus
*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 14

☞ tu només xerres d'aquell alamanyot
en klaus
DL: 1
DE: 0.023255814
 298
5.0
F/ M/
en klaus
☞ en klaus
DL: 0
DE: 0.0
 

299
2.0
F/ M/
tens raó
☞ tens raó
DL: 0
DE: 0.0
 

300
2.0
F/ M/
en klaus
☞ en klaus
DL: 0
DE: 0.0
 

301
2.0
F/ M/
me queia bé maldament fos*Id: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 3

☞ em queia bé maldament fos
DL: 2
DE: 0.08
 302
1.0
F/ M/
bé vull dir
☞ bé vull dir
DL: 0
DE: 0.0
 

303
2.0
F/ M/
pareixia una persona condreta més que tu

*M/Max{in(2.0 s), out(40 c)}: 10

☞ pareixia una persona condreta més que tu
DL: 0
DE: 0.0
 304
2.0
F/ M/
ho és
☞ ho és
DL: 0
DE: 0.0
 

305
1.0
F/ M/
i què vols dir amb maldament fos?

*M/Max{in(1.0 s), out(33 c)}: 15

☞ i què vols dir amb maldament fos?
DL: 0
DE: 0.0
 306
3.0
F/ M/
fos què?
☞ fos què?
DL: 0
DE: 0.0
 

307
1.0
F/ M/
fos res
☞ fos res
DL: 0
DE: 0.0
 

308
1.0
F/ M/
perdó
☞ perdó
DL: 0
DE: 0.0
 

309
3.0
F/ M/
mu mare*Id: 1
☞ ma mare
DL: 1
DE: 0.14285715
 310
1.0
F/ M/
pentura hi hauries d'anar

*M/Max{in(1.0 s), out(25 c)}: 10

☞ pentura hi hauries d'anar
DL: 0
DE: 0.0
 311
1.0
F/ M/
no sé què té
pep

*M/Max{in(1.0 s), out(16 c)}: 1

☞ no sé què té
pep
DL: 0
DE: 0.0
 312
1.0
F/ M/
ves-hi
☞ ves-hi
DL: 0
DE: 0.0
 

313
3.0
F/ M/
ah sí
☞ ah sí
DL: 0
DE: 0.0
 

314
2.0
F/ M/
què li passa?
no ho sé no deu estar fina

*M/Max{in(2.0 s), out(40 c)}: 8

☞ què li passa?
no ho sé no deu estar fina
DL: 0
DE: 0.0
 315
3.0
F/ M/
mon pare això de ses noces
☞ mon pare això de ses noces
DL: 0
DE: 0.0
 

316
2.0
F/ M/
no escolta això de ses noces ja ja ja en parlarem*Max: 6

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 11

☞ no escolta això de ses noces ja en parlarem
DL: 6
DE: 0.12244898
 317
3.0
F/ M/
que no veus que no pot ser això?*Max: 9
☞ no veus que no pot ser?
DL: 9
DE: 0.28125
 318
1.0
F/ M/
podem xerrar quan vulguis però està decidit

*M/Max{in(1.0 s), out(43 c)}: 25

☞ podem xerrar quan vulguis però està decidit
DL: 0
DE: 0.0
 319
1.0
F/ M/
a mem mon pare sé que mai m'has pres en sèrio*Max: 15

*M/Max{in(1.0 s), out(30 c)}: 12

☞ sé que mai m'has pres en sèrio
DL: 15
DE: 0.33333334
 320
2.0
F/ M/
i com vols que te prengui en sèrio?*Max: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 3

☞ com vols que te prengui en sèrio?
DL: 2
DE: 0.057142857
 321
1.0
F/ M/
tu t'has vist? t'has mirat així com vas?

*M/Max{in(1.0 s), out(40 c)}: 21

☞ tu t'has vist? t'has mirat així com vas?
DL: 0
DE: 0.0
 322
1.0
F/ M/
amb aquesta suerte?

*M/Max{in(1.0 s), out(19 c)}: 5

☞ amb aquesta suerte?
DL: 0
DE: 0.0
 323
2.0
F/ M/
amb aquesta còfia que dus pes cabells

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 7

☞ amb aquesta còfia que dus pes cabells
DL: 0
DE: 0.0
 324
2.0
F/ M/
aquesta còfia que duc pes cabells és una perruca de n'elvis presley

*M/Max{in(2.0 s), out(67 c)}: 32

☞ aquesta còfia que duc pes cabells és una perruca de n'elvis presley
DL: 0
DE: 0.0
 325
1.0
F/ M/
i és sa meva feina

*M/Max{in(1.0 s), out(18 c)}: 2

☞ i és sa meva feina
DL: 0
DE: 0.0
 326
2.0
F/ M/
feina?
☞ feina?
DL: 0
DE: 0.0
 

327
1.0
F/ M/
mem però no vos he dit que deixeu es mòbil?
és es d'en pep
*Max: 9

*M/Max{in(1.0 s), out(49 c)}: 27

☞ no vos he dit que deixeu es mòbil?
és es d'en pep
DL: 9
DE: 0.15517241
 328
1.0
F/ M/
tècnicament hem acabat de dinar

*M/Max{in(1.0 s), out(31 c)}: 15

☞ tècnicament hem acabat de dinar
DL: 0
DE: 0.0
 329
2.0
F/ M/
quina creu déu meu
mem
☞ quina creu déu meu
mem
DL: 0
DE: 0.0
 

330
2.0
F/ M/
no en pep no s'hi pot posar ara
☞ no en pep no s'hi pot posar ara
DL: 0
DE: 0.0
 

331
3.0
F/ M/
sí és sa farmàcia alcover sí
☞ sí és sa farmàcia alcover sí
DL: 0
DE: 0.0
 

332
1.0
F/ M/
no escolti aquí hi ha un error no la venem*Max: 5

*M/Max{in(1.0 s), out(37 c)}: 17

☞ no escolti hi ha un error no la venem
DL: 5
DE: 0.11904762
 333
3.0
F/ M/
que s'ha equivocat li dic
☞ que s'ha equivocat li dic
DL: 0
DE: 0.0
 

334
2.0
F/ M/
mem però qui és vostè?
☞ mem però qui és vostè?
DL: 0
DE: 0.0
 

335
2.0
F/ M/
miri ja li diré anes meu fill que li telefoni*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(46 c)}: 12

☞ miri ja li diré an es meu fill que li telefoni
DL: 1
DE: 0.02173913
 336
2.0
F/ M/
però sàpiga que sa farmàcia alcover

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 6

☞ però sàpiga que sa farmàcia alcover
DL: 0
DE: 0.0
 337
2.0
F/ M/
no se ven
☞ no se ven
DL: 0
DE: 0.0
 

338
2.0
F/ M/
mem mon pare espera espera deixa que t'ho expliqui*Max: 4

*M/Max{in(2.0 s), out(46 c)}: 15

☞ mon pare espera espera deixa que t'ho expliqui
DL: 4
DE: 0.08
 339
3.0
F/ M/
en toni i jo trobam
ses gestions les ha fetes en pep

*M/Max{in(3.0 s), out(52 c)}: 6

☞ en toni i jo trobam
ses gestions les ha fetes en pep
DL: 0
DE: 0.0
 340
1.0
F/ M/
perquè en toni se vol comprar una casa

*M/Max{in(1.0 s), out(38 c)}: 19

☞ perquè en toni se vol comprar una casa
DL: 0
DE: 0.0
 341
1.0
F/ M/
i ell vol comprar ses accions de s'empresa i a més mai no ha acabat sa*Max: 16

*M/Max{in(1.0 s), out(54 c)}: 31

☞ i ell vol comprar ses accions de s'empresa i a més mai
DL: 16
DE: 0.22857143
 342
2.0
F/ M/
partiu d'aquí tot d'una es dinar s'ha acabat

*M/Max{in(2.0 s), out(44 c)}: 13

☞ partiu d'aquí tot d'una es dinar s'ha acabat
DL: 0
DE: 0.0
 343
2.0
F/ M/
a veure mon pare
☞ a veure mon pare
DL: 0
DE: 0.0
 

344
2.0
F/ M/
espera un moment
que partiu dic

*M/Max{in(2.0 s), out(31 c)}: 3

☞ espera un moment
que partiu dic
DL: 0
DE: 0.0
 345
2.0
F/ M/
☞ sí
DL: 0
DE: 0.0
 

346
2.0
F/ M/
només és que
què?
☞ només és que
què?
DL: 0
DE: 0.0
 

347
2.0
F/ M/
no es mòbil si podries és que

*M/Max{in(2.0 s), out(29 c)}: 1

☞ no es mòbil si podries és que
DL: 0
DE: 0.0
 348
3.0
F/ M/
esper una telefonada
☞ esper una telefonada
DL: 0
DE: 0.0
 

349
2.0
F/ M/
i no te deixis sa porcella

*M/Max{in(2.0 s), out(26 c)}: 3

☞ i no te deixis sa porcella
DL: 0
DE: 0.0
 350
2.0
F/ M/
mira que ha estat mala sort

*M/Max{in(2.0 s), out(27 c)}: 2

☞ mira que ha estat mala sort
DL: 0
DE: 0.0
 351
2.0
F/ M/
que telefonàs es comprador de sa farmaci i s'hi posàs mon pare*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(63 c)}: 28

☞ que telefonàs es comprador de sa farmàcia i s'hi posàs mon pare
DL: 2
DE: 0.031746034
 352
2.0
F/ M/
és que li hauríeu d'haver dit abans

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 5

☞ és que li hauríeu d'haver dit abans
DL: 0
DE: 0.0
 353
1.0
F/ M/
com que per paga és un homo tan dialogant*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(41 c)}: 21

☞ com que per paga és un home tan dialogant
DL: 1
DE: 0.024390243
 354
2.0
F/ M/
i que t'ho posa tan fàcil a s'hora de dir-li ses coses

*M/Max{in(2.0 s), out(54 c)}: 19

☞ i que t'ho posa tan fàcil a s'hora de dir-li ses coses
DL: 0
DE: 0.0
 355
3.0
F/ M/
no no és tan difícil pep
☞ no no és tan difícil pep
DL: 0
DE: 0.0
 

356
2.0
F/ M/
passa que tu i es teu germà davant ton pare tornau com infants

*M/Max{in(2.0 s), out(62 c)}: 26

☞ passa que tu i es teu germà davant ton pare tornau com infants
DL: 0
DE: 0.0
 357
2.0
F/ M/
ben igual que es nins d'escola

*M/Max{in(2.0 s), out(30 c)}: 1

☞ ben igual que es nins d'escola
DL: 0
DE: 0.0
 358
3.0
F/ M/
l'hem de convèncer
☞ l'hem de convèncer
DL: 0
DE: 0.0
 

359
1.0
F/ M/
l'hem de convèncer per que si no no sé d'on trauré ets doblers*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(62 c)}: 38

☞ l'hem de convèncer per que si no no sé d'on trauré els doblers
DL: 1
DE: 0.016129032
 360
2.0
F/ M/
per comprar ses accions
☞ per comprar ses accions
DL: 0
DE: 0.0
 

361
1.0
F/ M/
però tu realment en vols ser soci?*Max: 8

*M/Max{in(1.0 s), out(26 c)}: 10

☞ realment en vols ser soci?
DL: 8
DE: 0.23529412
 362
2.0
F/ M/
en vaig endarrere d'ençà que vaig obrir sa franquícia

*M/Max{in(2.0 s), out(53 c)}: 21

☞ en vaig endarrere d'ençà que vaig obrir sa franquícia
DL: 0
DE: 0.0
 363
2.0
F/ M/
som els reis de sa domòtica jo vull formar part d'això*Max: 7

*M/Max{in(2.0 s), out(47 c)}: 14

☞ som els reis de sa domòtica en vull formar part
DL: 9
DE: 0.16666667
 364
2.0
F/ M/
però és que ja en formes part*Max: 7
☞ però ja en formes part
DL: 7
DE: 0.2413793
 365
2.0
F/ M/
t'has matat per aquesta empresa has fet feina dissabtes diumenges festius*Max: 10

*M/Max{in(2.0 s), out(63 c)}: 30

☞ t'has matat per aquesta empresa has fet feina diumenges festius
DL: 10
DE: 0.1369863
 366
1.0
F/ M/
per què és sa meva empresa és es meu projecte*Max: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(44 c)}: 23

☞ per què és a meva empresa és es meu projecte
DL: 1
DE: 0.022222223
 367
3.0
F/ M/
i ara tenc s'ocasió de ser-ne soci
☞ i ara tenc s'ocasió de ser-ne soci
DL: 0
DE: 0.0
 

368
2.0
F/ M/
no hi ha més tapers
venga

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 3

☞ no hi ha més tapers
venga
DL: 0
DE: 0.0
 369
2.0
F/ M/
què fas? no la tiris!
☞ què fas? no la tiris!
DL: 0
DE: 0.0
 

370
3.0
F/ M/
no voldràs congelar es cap
i és sa part més bona

*M/Max{in(3.0 s), out(48 c)}: 3

☞ no voldràs congelar es cap
i és sa part més bona
DL: 0
DE: 0.0
 371
1.0
F/ M/
mossegar s'orella i sentir aquell cric-cric*Id: 2

*M/Max{in(1.0 s), out(43 c)}: 26

☞ mossegar s'orella i sentir aquell crec-crec
DL: 2
DE: 0.046511628
 372
3.0
F/ M/
sí com te senti es teu germà voràs*Max: 3
☞ com te senti es teu germà voràs
DL: 3
DE: 0.0882353
 373
1.0
F/ M/
aquell bé que en menjava de sobrassada i llangonissa*Id: 2

*M/Max{in(1.0 s), out(52 c)}: 32

☞ aquell bé que en menjava de sobrassada i llonganissa
DL: 2
DE: 0.03846154
 374
2.0
F/ M/
no sé què li ha pegat amb so veganisme

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 6

☞ no sé què li ha pegat amb so veganisme
DL: 0
DE: 0.0
 375
2.0
F/ M/
és que no mos queden més tapers pep

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 4

☞ és que no mos queden més tapers pep
DL: 0
DE: 0.0
 376
1.0
F/ M/
t'ho posaré dins un plat i m'ho menjaré demà dematí*Max: 2

*M/Max{in(1.0 s), out(49 c)}: 28

☞ la posaré dins un plat i m'ho menjaré demà dematí
DL: 4
DE: 0.078431375
 377
1.0
F/ M/
que no que no vull que sa nina s'aixequi

*M/Max{in(1.0 s), out(40 c)}: 20

☞ que no que no vull que sa nina s'aixequi
DL: 0
DE: 0.0
 378
3.0
F/ M/
i se trobi un cap de porcella dins sa gelera*Max: 3

*M/Max{in(3.0 s), out(41 c)}: 3

☞ i trobi un cap de porcella dins sa gelera
DL: 3
DE: 0.06818182
 379
2.0
F/ M/
tampoc no serà cap trauma

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 3

☞ tampoc no serà cap trauma
DL: 0
DE: 0.0
 380
1.0
F/ M/
saps si vos haguéssiu entès amb ton pare és que

*M/Max{in(1.0 s), out(47 c)}: 26

☞ saps si vos haguéssiu entès amb ton pare és que
DL: 0
DE: 0.0
 381
4.0
F/ M/
t'assegur que va quedar claríssim
☞ t'assegur que va quedar claríssim
DL: 0
DE: 0.0
 

382
2.0
F/ M/
que es dinar el dúiem noltros per no donar-li més feina*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(55 c)}: 21

☞ que es dinar el dúiem naltros per no donar-li més feina
DL: 1
DE: 0.018181818
 383
2.0
F/ M/
ja ho veig claríssim
☞ ja ho veig claríssim
DL: 0
DE: 0.0
 

384
1.0
F/ M/
no me negaràs que anava un poc despistat

*M/Max{in(1.0 s), out(40 c)}: 21

☞ no me negaràs que anava un poc despistat
DL: 0
DE: 0.0
 385
1.0
F/ M/
escolta pep
què?

*M/Max{in(1.0 s), out(16 c)}: 3

☞ escolta pep
què?
DL: 0
DE: 0.0
 386
3.0
F/ M/
ara que sa nina és a dormir
☞ ara que sa nina és a dormir
DL: 0
DE: 0.0
 

387
3.0
F/ M/
te va bé que xerrem una estona?
☞ te va bé que xerrem una estona?
DL: 0
DE: 0.0
 

388
2.0
F/ M/
tens cap idea per convèncer mon pare?
no és d'això que vull xerrar
*Max: 5

*M/Max{in(2.0 s), out(61 c)}: 27

☞ cap idea per convèncer mon pare?
no és d'això que vull xerrar
DL: 5
DE: 0.07575758
 389
2.0
F/ M/
podries xerrar amb ell
☞ podries xerrar amb ell
DL: 0
DE: 0.0
 

390
2.0
F/ M/
sempre t'ha respectat molt més a tu que no anes meu germà i jo*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(63 c)}: 25

☞ sempre t'ha respectat molt més a tu que no an es meu germà i jo
DL: 1
DE: 0.015873017
 391
2.0
F/ M/
que no vull xerrar amb ton pare que és amb tu que vull xerrar te dic*Max: 7

*M/Max{in(2.0 s), out(61 c)}: 24

☞ que no vull xerrar amb ton pare que vull xerrar amb tu te dic
DL: 21
DE: 0.30882353
 392
3.0
F/ M/
ja xerram o no?
☞ ja xerram o no?
DL: 0
DE: 0.0
 

393
2.0
F/ M/
perdona l'he d'agafar
ara?
☞ perdona l'he d'agafar
ara?
DL: 0
DE: 0.0
 

394
2.0
F/ M/
és internacional deven ser mitjan dematí per a ells*Max: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(49 c)}: 17

☞ és internacional deu ser mitjan dematí per a ells
DL: 3
DE: 0.05882353
 395
1.0
F/ M/
serà llarga no m'esperis desperta

*M/Max{in(1.0 s), out(33 c)}: 17

☞ serà llarga no m'esperis desperta
DL: 0
DE: 0.0
 396
2.0
F/ M/
quina merda
☞ quina merda
DL: 0
DE: 0.0
 

397
1.0
F/ M/
aquests sensors són una meravella

*M/Max{in(1.0 s), out(33 c)}: 17

☞ aquests sensors són una meravella
DL: 0
DE: 0.0
 398
3.0
F/ M/
ja voràs sa davallada de sa factura elèctrica de s'ajuntament*Dep: 1

*M/Max{in(3.0 s), out(62 c)}: 17

☞ ja veuràs sa davallada de sa factura elèctrica de s'ajuntament
DL: 2
DE: 0.032258064
 399
2.0
F/ M/
i com va anar es dinar amb ton pare?*Max: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 3

☞ com va anar es dinar amb ton pare?
DL: 2
DE: 0.055555556
 400
1.0
F/ M/
un desastre
☞ un desastre
DL: 0
DE: 0.0
 

401
1.0
F/ M/
li vares dir que vols vendre sa farmaci?*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(41 c)}: 22

☞ li vares dir que vols vendre sa farmàcia?
DL: 2
DE: 0.048780486
 402
1.0
F/ M/
més o manco
i no s'ho va prendre bé?

*M/Max{in(1.0 s), out(36 c)}: 17

☞ més o manco
i no s'ho va prendre bé?
DL: 0
DE: 0.0
 403
2.0
F/ M/
mos va treure defora
pep
*Max: 1
☞ em va treure defora
pep
DL: 3
DE: 0.125
 404
3.0
F/ M/
si no t'espolses aquesta por de xerrar amb ton pare

*M/Max{in(3.0 s), out(51 c)}: 6

☞ si no t'espolses aquesta por de xerrar amb ton pare
DL: 0
DE: 0.0
 405
2.0
F/ M/
acabaràs venent pastilles d'aquí a no res

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 11

☞ acabaràs venent pastilles d'aquí a no res
DL: 0
DE: 0.0
 406
3.0
F/ M/
per cert
☞ per cert
DL: 0
DE: 0.0
 

407
2.0
F/ M/
s'altre dia vaig anar a sa farmaci a comprar vitamines*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(55 c)}: 22

☞ s'altre dia vaig anar a sa farmàcia a comprar vitamines
DL: 2
DE: 0.036363635
 408
2.0
F/ M/
i me va vendre això
☞ i me va vendre això
DL: 0
DE: 0.0
 

409
2.0
F/ M/
pastilles anticonceptives
què dius? a tu?

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 13

☞ pastilles anticonceptives
què dius? a tu?
DL: 0
DE: 0.0
 410
2.0
F/ M/
sí a jo
☞ sí a jo
DL: 0
DE: 0.0
 

411
3.0
F/ M/
no te dic que no m'haguessin anades bé anes seu moment*Dep: 1

*M/Max{in(3.0 s), out(55 c)}: 8

☞ no te dic que no m'haguessin anades bé an es seu moment
DL: 1
DE: 0.018181818
 412
2.0
F/ M/
però ara després de la vasectomia feim un poc tard

*M/Max{in(2.0 s), out(50 c)}: 17

☞ però ara després de la vasectomia feim un poc tard
DL: 0
DE: 0.0
 413
5.0
F/ M/
se degué despistar
això segur
☞ se degué despistar
això segur
DL: 0
DE: 0.0
 

414
3.0
F/ M/
i aquestes ungles?
☞ i aquestes ungles?
DL: 0
DE: 0.0
 

415
2.0
F/ M/
això ses nines
☞ això ses nines
DL: 0
DE: 0.0
 

416
1.0
F/ M/
i te varen amagar es líquid de fer això net?

*M/Max{in(1.0 s), out(44 c)}: 23

☞ i te varen amagar es líquid de fer això net?
DL: 0
DE: 0.0
 417
2.0
F/ M/
no han estat més vives
☞ no han estat més vives
DL: 0
DE: 0.0
 

418
2.0
F/ M/
me varen dir mon pare te pintarem ses ungles

*M/Max{in(2.0 s), out(44 c)}: 12

☞ me varen dir mon pare te pintarem ses ungles
DL: 0
DE: 0.0
 419
2.0
F/ M/
perquè estiguis més guapo a sa feina

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 6

☞ perquè estiguis més guapo a sa feina
DL: 0
DE: 0.0
 420
2.0
F/ M/
i jo no vaig sebre què contestar que vols que digui*Max: 19

*M/Max{in(2.0 s), out(32 c)}: 2

☞ i jo no vaig sebre què contestar
DL: 19
DE: 0.37254903
 421
2.0
F/ M/
que ets el batle pascual que no pots anar segons com

*M/Max{in(2.0 s), out(52 c)}: 18

☞ que ets el batle pascual que no pots anar segons com
DL: 0
DE: 0.0
 422
2.0
F/ M/
bé ja ho sé però avui no tenia res important i*Max: 5

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 9

☞ ja ho sé però avui no tenia res important
DL: 5
DE: 0.10869565
 423
2.0
F/ M/
i si se presenta algú mans a ses butxaques

*M/Max{in(2.0 s), out(42 c)}: 10

☞ i si se presenta algú mans a ses butxaques
DL: 0
DE: 0.0
 424
2.0
F/ M/
mem vaig a cercar sa càmera que t'he de montar a defora*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(55 c)}: 20

☞ mem vaig a cercar sa càmera que t'he de muntar a defora
DL: 1
DE: 0.018181818
 425
2.0
F/ M/
d'aquí una estona vendré a posar-la
perfecte

*M/Max{in(2.0 s), out(44 c)}: 15

☞ d'aquí una estona vendré a posar-la
perfecte
DL: 0
DE: 0.0
 426
1.0
F/ M/
però abans xerra amb ton pare

*M/Max{in(1.0 s), out(29 c)}: 12

☞ però abans xerra amb ton pare
DL: 0
DE: 0.0
 427
2.0
F/ M/
sí sí d'acord ara hi aniré*Max: 3
☞ sí d'acord ara hi aniré
DL: 3
DE: 0.115384616
 428
1.0
F/ M/
mal camí passar-lo prest tanmateix s'ha de fer

*M/Max{in(1.0 s), out(46 c)}: 27

☞ mal camí passar-lo prest tanmateix s'ha de fer
DL: 0
DE: 0.0
 429
3.0
F/ M/
això mateix així m'agrada
☞ això mateix així m'agrada
DL: 0
DE: 0.0
 

430
1.0
F/ M/
després torna i xerrarem més que darrerament costa molt

*M/Max{in(1.0 s), out(55 c)}: 35

☞ després torna i xerrarem més que darrerament costa molt
DL: 0
DE: 0.0
 431
2.0
F/ M/
t'he de contractar perquè em venguis a vore

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 12

☞ t'he de contractar perquè em venguis a vore
DL: 0
DE: 0.0
 432
3.0
F/ M/
me cag en tot!
☞ me cag en tot!
DL: 0
DE: 0.0
 

433
2.0
F/ M/
què passa?
fins anes nassos me té
*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 4

☞ què passa?
fins an es nassos me té
DL: 1
DE: 0.029411765
 434
1.0
F/ M/
qui?
es cap de sa comissió de festes

*M/Max{in(1.0 s), out(36 c)}: 18

☞ qui?
es cap de sa comissió de festes
DL: 0
DE: 0.0
 435
1.0
F/ M/
el coneixes?
oh!

*M/Max{in(1.0 s), out(16 c)}: 3

☞ el coneixes?
oh!
DL: 0
DE: 0.0
 436
2.0
F/ M/
és que no puc me posa a mil

*M/Max{in(2.0 s), out(27 c)}: 4

☞ és que no puc me posa a mil
DL: 0
DE: 0.0
 437
1.0
F/ M/
a mi m'ho contes?
quin martellet

*M/Max{in(1.0 s), out(32 c)}: 16

☞ a mi m'ho contes?
quin martellet
DL: 0
DE: 0.0
 438
2.0
F/ M/
dona més murga que tota s'oposició junta

*M/Max{in(2.0 s), out(40 c)}: 10

☞ dona més murga que tota s'oposició junta
DL: 0
DE: 0.0
 439
2.0
F/ M/
té poques feines
poques feines?

*M/Max{in(2.0 s), out(31 c)}: 4

☞ té poques feines
poques feines?
DL: 0
DE: 0.0
 440
1.0
F/ M/
el tenc tot lo dia anes despatx com si no tengués res més que fer*Max: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(64 c)}: 37

☞ el tenc tot lo dia an es despatx com si no tengués res més a fer
DL: 4
DE: 0.06153846
 441
2.0
F/ M/
tu tampoc no sembla que tenguis gaire de feines

*M/Max{in(2.0 s), out(47 c)}: 15

☞ tu tampoc no sembla que tenguis gaire de feines
DL: 0
DE: 0.0
 442
2.0
F/ M/
no m'emprenyis també tu ara

*M/Max{in(2.0 s), out(27 c)}: 1

☞ no m'emprenyis també tu ara
DL: 0
DE: 0.0
 443
2.0
F/ M/
diu que ara ve que vol tenir una reunió amb jo

*M/Max{in(2.0 s), out(46 c)}: 12

☞ diu que ara ve que vol tenir una reunió amb jo
DL: 0
DE: 0.0
 444
3.0
F/ M/
és que no puc no puc
☞ és que no puc no puc
DL: 0
DE: 0.0
 

445
2.0
F/ M/
pep hauràs de fer qualque cosa si no vols perdre un bon amic

*M/Max{in(2.0 s), out(60 c)}: 24

☞ pep hauràs de fer qualque cosa si no vols perdre un bon amic
DL: 0
DE: 0.0
 446
3.0
F/ M/
jo què vols que hi faci?
de moment diga-li que no hi som

*M/Max{in(3.0 s), out(56 c)}: 9

☞ jo què vols que hi faci?
de moment diga-li que no hi som
DL: 0
DE: 0.0
 447
2.0
F/ M/
que no m'has vist
☞ que no m'has vist
DL: 0
DE: 0.0
 

448
2.0
F/ M/
uep pasqui
☞ uep pasqui
DL: 0
DE: 0.0
 

449
2.0
F/ M/
què? xerram de sa revetla o què?*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 3

☞ què? xerram de sa revetlla o què?
DL: 1
DE: 0.030303031
 450
3.0
F/ M/
estava fent d'escultura humana
☞ estava fent d'escultura humana
DL: 0
DE: 0.0
 

451
3.0
F/ M/
ah sí? i aquestes ungles?
☞ ah sí? i aquestes ungles?
DL: 0
DE: 0.0
 

452
1.0
F/ M/
hola?
☞ hola?
DL: 0
DE: 0.0
 

453
1.0
F/ M/
mun pare!*Max: 4
☞ pare!
DL: 4
DE: 0.44444445
 454
3.0
F/ M/
mun pare!*Max: 4
☞ pare!
DL: 4
DE: 0.44444445
 455
2.0
F/ M/
homonet*Id: 1
☞ homenet
DL: 1
DE: 0.14285715
 456
1.0
F/ M/
domo leben digau?

*M/Max{in(1.0 s), out(17 c)}: 3

☞ domo leben digau?
DL: 0
DE: 0.0
 457
2.0
F/ M/
sí sí jo mateix
☞ sí sí jo mateix
DL: 0
DE: 0.0
 

458
3.0
F/ M/
quin quin ítem?
☞ quin quin ítem?
DL: 0
DE: 0.0
 

459
2.0
F/ M/
ah es canis eleven*Max: 3
☞ es canis eleven
DL: 3
DE: 0.16666667
 460
2.0
F/ M/
☞ sí
DL: 0
DE: 0.0
 

461
2.0
F/ M/
sí es preu inclou s'instal·lació que la faig jo mateix*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(55 c)}: 21

☞ sí es preu inclou sa instal·lació que la faig jo mateix
DL: 2
DE: 0.036363635
 462
2.0
F/ M/
i totes ses garanties sí
☞ i totes ses garanties sí
DL: 0
DE: 0.0
 

463
2.0
F/ M/
hauria de ser la setmana qui ve eh*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 3

☞ hauria de ser la setmana que ve eh
DL: 1
DE: 0.029411765
 464
2.0
F/ M/
va bé?
☞ va bé?
DL: 0
DE: 0.0
 

465
2.0
F/ M/
sí sí
☞ sí sí
DL: 0
DE: 0.0
 

466
2.0
F/ M/
espera que agafaré per escriure un moment*Max: 4

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 8

☞ espera agafaré per escriure un moment
DL: 4
DE: 0.09756097
 467
3.0
F/ M/
sí carrer sol 29
☞ sí carrer sol 29
DL: 0
DE: 0.0
 

468
3.0
F/ M/
ehm
☞ ehm
DL: 0
DE: 0.0
 

469
2.0
F/ M/
això damunt dijous va bé? dijous

*M/Max{in(2.0 s), out(32 c)}: 3

☞ això damunt dijous va bé? dijous
DL: 0
DE: 0.0
 470
2.0
F/ M/
damunt les 12
☞ damunt les 12
DL: 0
DE: 0.0
 

471
2.0
F/ M/
perfecte
☞ perfecte
DL: 0
DE: 0.0
 

472
2.0
F/ M/
d'acord idò
☞ d'acord idò
DL: 0
DE: 0.0
 

473
1.0
F/ M/
sí fins dijous d'acord adeu

*M/Max{in(1.0 s), out(27 c)}: 11

☞ sí fins dijous d'acord adeu
DL: 0
DE: 0.0
 474
1.0
F/ M/
deteriorament cognitiu lleu

*M/Max{in(1.0 s), out(27 c)}: 13

☞ deteriorament cognitiu lleu
DL: 0
DE: 0.0
 475
1.0
F/ M/
què vol dir això?

*M/Max{in(1.0 s), out(17 c)}: 2

☞ què vol dir això?
DL: 0
DE: 0.0
 476
1.0
F/ M/
es pas previ a s'alzheimer*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(26 c)}: 10

☞ es pas previ a l'alzheimer
DL: 1
DE: 0.03846154
 477
1.0
F/ M/
alzheimer mon pare?

*M/Max{in(1.0 s), out(19 c)}: 5

☞ alzheimer mon pare?
DL: 0
DE: 0.0
 478
1.0
F/ M/
això sembla
☞ això sembla
DL: 0
DE: 0.0
 

479
2.0
F/ M/
de quan és aquesta analítica?

*M/Max{in(2.0 s), out(29 c)}: 1

☞ de quan és aquesta analítica?
DL: 0
DE: 0.0
 480
1.0
F/ M/
tu sabies que havia anat anes metge amb ma mare?*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(49 c)}: 27

☞ tu sabies que havia anat an es metge amb ma mare?
DL: 1
DE: 0.020408163
 481
1.0
F/ M/
com ho saps que hi va anar amb ella?

*M/Max{in(1.0 s), out(36 c)}: 16

☞ com ho saps que hi va anar amb ella?
DL: 0
DE: 0.0
 482
1.0
F/ M/
perquè he telefonat a sa doctora i m'ho ha confirmat

*M/Max{in(1.0 s), out(52 c)}: 31

☞ perquè he telefonat a sa doctora i m'ho ha confirmat
DL: 0
DE: 0.0
 483
2.0
F/ M/
qui és aquesta doctora?
☞ qui és aquesta doctora?
DL: 0
DE: 0.0
 

484
2.0
F/ M/
aquesta doctora és una neuròloga especialitzada en alzheimer

*M/Max{in(2.0 s), out(60 c)}: 29

☞ aquesta doctora és una neuròloga especialitzada en alzheimer
DL: 0
DE: 0.0
 485
1.0
F/ M/
no té alzheimer!

*M/Max{in(1.0 s), out(16 c)}: 2

☞ no té alzheimer!
DL: 0
DE: 0.0
 486
2.0
F/ M/
torna vell fa cadufos com tots es vells*Max: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ torna vell fa cadufs com tots es vells
DL: 1
DE: 0.025641026
 487
1.0
F/ M/
quins cadufos ha fet?
jo què sé
*Max: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(30 c)}: 13

☞ quins cadufs ha fet?
jo què sé
DL: 1
DE: 0.032258064
 488
1.0
F/ M/
de vegades li fuig es conill

*M/Max{in(1.0 s), out(28 c)}: 11

☞ de vegades li fuig es conill
DL: 0
DE: 0.0
 489
2.0
F/ M/
no ho veus que ni se'n recordava que en klaus era sa teva parella?

*M/Max{in(2.0 s), out(66 c)}: 29

☞ no ho veus que ni se'n recordava que en klaus era sa teva parella?
DL: 0
DE: 0.0
 490
3.0
F/ M/
això ho fa per emprenyar-me
☞ això ho fa per emprenyar-me
DL: 0
DE: 0.0
 

491
1.0
F/ M/
no té res pep se fa vell

*M/Max{in(1.0 s), out(24 c)}: 6

☞ no té res pep se fa vell
DL: 0
DE: 0.0
 492
3.0
F/ M/
no no diguis que és vell
☞ no no diguis que és vell
DL: 0
DE: 0.0
 

493
1.0
F/ M/
és que ho és està a punt de jubilar-se

*M/Max{in(1.0 s), out(38 c)}: 18

☞ és que ho és està a punt de jubilar-se
DL: 0
DE: 0.0
 494
2.0
F/ M/
toni té seixanta-quatre anys avui en dia això no és ser vell*Max: 13

*M/Max{in(2.0 s), out(47 c)}: 12

☞ toni té 64 anys avui en dia això no és ser vell
DL: 15
DE: 0.25
 495
1.0
F/ M/
i si tu veies que feies coses rares per què no me deies res?

*M/Max{in(1.0 s), out(60 c)}: 35

☞ i si tu veies que feies coses rares per què no me deies res?
DL: 0
DE: 0.0
 496
2.0
F/ M/
a tu?!
☞ a tu?!
DL: 0
DE: 0.0
 

497
2.0
F/ M/
si sempre fas feina què t'he d'anar a dir

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 9

☞ si sempre fas feina què t'he d'anar a dir
DL: 0
DE: 0.0
 498
1.0
F/ M/
resultarà que jo sempre faig feina

*M/Max{in(1.0 s), out(34 c)}: 17

☞ resultarà que jo sempre faig feina
DL: 0
DE: 0.0
 499
2.0
F/ M/
perdona l'he d'agafar
ho veus

*M/Max{in(2.0 s), out(29 c)}: 2

☞ perdona l'he d'agafar
ho veus
DL: 0
DE: 0.0
 500
2.0
F/ M/
domo leben digau
☞ domo leben digau
DL: 0
DE: 0.0
 

501
1.0
F/ M/
sí demà
☞ sí demà
DL: 0
DE: 0.0
 

502
1.0
F/ M/
a les quatre sí jo mateix jo a les quatre seré aquí*Max: 10

*M/Max{in(1.0 s), out(41 c)}: 18

☞ a les 4 sí jo mateix jo a les 4 seré aquí
DL: 12
DE: 0.23529412
 503
2.0
F/ M/
sí no passeu pena
☞ sí no passeu pena
DL: 0
DE: 0.0
 

504
2.0
F/ M/
venga d'acord
☞ venga d'acord
DL: 0
DE: 0.0
 

505
3.0
F/ M/
fins demà adeu
☞ fins demà adeu
DL: 0
DE: 0.0
 

506
1.0
F/ M/
mem pep ara que te veig

*M/Max{in(1.0 s), out(23 c)}: 6

☞ mem pep ara que te veig
DL: 0
DE: 0.0
 507
3.0
F/ M/
ah però si sou es dos germans juntets

*M/Max{in(3.0 s), out(37 c)}: 6

☞ ah però si sou es dos germans juntets
DL: 0
DE: 0.0
 508
1.0
F/ M/
és que no vos assemblau gens
com va dolors què hi ha de nou?

*M/Max{in(1.0 s), out(60 c)}: 36

☞ és que no vos assemblau gens
com va dolors què hi ha de nou?
DL: 0
DE: 0.0
 509
2.0
F/ M/
ahir ton pare me va receptar unes pastilles pes mal de panxa*Max: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(59 c)}: 24

☞ ahir ton pare me va receptar unes pastilla pes mal de panxa
DL: 2
DE: 0.033333335
 510
2.0
F/ M/
que no m'han anat gens bé

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 4

☞ que no m'han anat gens bé
DL: 0
DE: 0.0
 511
1.0
F/ M/
ja me sap greu de vegades passa

*M/Max{in(1.0 s), out(31 c)}: 13

☞ ja me sap greu de vegades passa
DL: 0
DE: 0.0
 512
2.0
F/ M/
sí però espera que no ha acabat s'histori*Dep: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 11

☞ sí però espera que no ha acabat sa història
DL: 4
DE: 0.093023255
 513
2.0
F/ M/
ui!
☞ ui!
DL: 0
DE: 0.0
 

514
2.0
F/ M/
com que me varen caure tan malament vaig llegir es prospecte

*M/Max{in(2.0 s), out(60 c)}: 26

☞ com que me varen caure tan malament vaig llegir es prospecte
DL: 0
DE: 0.0
 515
2.0
F/ M/
i no són pes mal de panxa

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 5

☞ i no són pes mal de panxa
DL: 0
DE: 0.0
 516
1.0
F/ M/
no són pes vertigen

*M/Max{in(1.0 s), out(19 c)}: 4

☞ no són pes vertigen
DL: 0
DE: 0.0
 517
2.0
F/ M/
què li passa a ton pare?
☞ què li passa a ton pare?
DL: 0
DE: 0.0
 

518
2.0
F/ M/
perquè no m'havia passat mai això amb ell

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 10

☞ perquè no m'havia passat mai això amb ell
DL: 0
DE: 0.0
 519
2.0
F/ M/
a mem dolors no li passa res vos deguéreu malentendre*Max: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 19

☞ mem dolors no li passa res vos deguéreu malentendre
DL: 2
DE: 0.03773585
 520
1.0
F/ M/
no idò jo li vaig dir ben clar pastilles pes mal de panxa

*M/Max{in(1.0 s), out(57 c)}: 33

☞ no idò jo li vaig dir ben clar pastilles pes mal de panxa
DL: 0
DE: 0.0
 521
2.0
F/ M/
bé tornau-les-hi no vos posarà cap problema*Max: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(42 c)}: 12

☞ bé torna-les-hi no vos posarà cap problema
DL: 1
DE: 0.023255814
 522
2.0
F/ M/
això faré només faltaria
☞ això faré només faltaria
DL: 0
DE: 0.0
 

523
1.0
F/ M/
perquè jo no és culpa meva això jo li vaig dir molt claret

*M/Max{in(1.0 s), out(58 c)}: 34

☞ perquè jo no és culpa meva això jo li vaig dir molt claret
DL: 0
DE: 0.0
 524
1.0
F/ M/
pastilles pes mal de panxa

*M/Max{in(1.0 s), out(26 c)}: 10

☞ pastilles pes mal de panxa
DL: 0
DE: 0.0
 525
2.0
F/ M/
d'acord d'acord
molt bé
☞ d'acord d'acord
molt bé
DL: 0
DE: 0.0
 

526
2.0
F/ M/
venga adeu
adeu
☞ venga adeu
adeu
DL: 0
DE: 0.0
 

527
1.0
F/ M/
ho veus?
☞ ho veus?
DL: 0
DE: 0.0
 

528
1.0
F/ M/
un descuit el té qualsevol

*M/Max{in(1.0 s), out(26 c)}: 10

☞ un descuit el té qualsevol
DL: 0
DE: 0.0
 529
2.0
F/ M/
hm!
☞ hm!
DL: 0
DE: 0.0
 

530
2.0
F/ M/
o tu no t'equivoques mai?
jo no

*M/Max{in(2.0 s), out(31 c)}: 2

☞ o tu no t'equivoques mai?
jo no
DL: 0
DE: 0.0
 531
4.0
F/ M/
ah no? i sa porcella d'ahir?
☞ ah no? i sa porcella d'ahir?
DL: 0
DE: 0.0
 

532
3.0
F/ M/
va ser ell havia quedat claríssim que es dinar el dúiem noltros*Id: 1

*M/Max{in(3.0 s), out(63 c)}: 16

☞ va ser ell havia quedat claríssim que es dinar el dúiem naltros
DL: 1
DE: 0.015873017
 533
1.0
F/ M/
sí sí o t'ho vares imaginar

*M/Max{in(1.0 s), out(27 c)}: 10

☞ sí sí o t'ho vares imaginar
DL: 0
DE: 0.0
 534
2.0
F/ M/
agafa'l que jo me'n vaig
☞ agafa'l que jo me'n vaig
DL: 0
DE: 0.0
 

535
2.0
F/ M/
no espera és na joana maria ja la cridaré després*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(46 c)}: 14

☞ espera és na joana maria ja la cridaré després
DL: 3
DE: 0.06122449
 536
1.0
F/ M/
pep mira jo ja no sé com t'ho he dir eh*Max: 3

*M/Max{in(1.0 s), out(36 c)}: 15

☞ pep mira jo ja no sé com t'ho he dir
DL: 3
DE: 0.07692308
 537
3.0
F/ M/
però jo necessit xerrar amb tu
☞ però jo necessit xerrar amb tu
DL: 0
DE: 0.0
 

538
2.0
F/ M/
és molt urgent necessit xerrar amb tu

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 7

☞ és molt urgent necessit xerrar amb tu
DL: 0
DE: 0.0
 539
1.0
F/ M/
ahir ja no va poder ser però d'avui no passa eh*Max: 3

*M/Max{in(1.0 s), out(44 c)}: 23

☞ ahir ja no va poder ser però d'avui no passa
DL: 3
DE: 0.06382979
 540
1.0
F/ M/
he enviat na laura a dormir a ca na laia

*M/Max{in(1.0 s), out(40 c)}: 19

☞ he enviat na laura a dormir a ca na laia
DL: 0
DE: 0.0
 541
2.0
F/ M/
i així xerrarem tranquils

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 2

☞ i així xerrarem tranquils
DL: 0
DE: 0.0
 542
3.0
F/ M/
¿i me vols dir per què quan te crida un client l'agafes tot d'una

*M/Max{in(3.0 s), out(65 c)}: 16

☞ ¿i me vols dir per què quan te crida un client l'agafes tot d'una
DL: 0
DE: 0.0
 543
3.0
F/ M/
i quan soc jo me bota es contestador?

*M/Max{in(3.0 s), out(37 c)}: 6

☞ i quan soc jo me bota es contestador?
DL: 0
DE: 0.0
 544
2.0
F/ M/
és que de veres
☞ és que de veres
DL: 0
DE: 0.0
 

545
1.0
F/ M/
aix! me cag en sa màquina aquesta que no puc és que no puc amb ella

*M/Max{in(1.0 s), out(67 c)}: 40

☞ aix! me cag en sa màquina aquesta que no puc és que no puc amb ella
DL: 0
DE: 0.0
 546
3.0
F/ M/
a la merda això!
☞ a la merda això!
DL: 0
DE: 0.0
 

547
2.0
F/ M/
a prendre pes sac ja
☞ a prendre pes sac ja
DL: 0
DE: 0.0
 

548
2.0
F/ M/
si tot fos tan greu com ho pintes

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 2

☞ si tot fos tan greu com ho pintes
DL: 0
DE: 0.0
 549
2.0
F/ M/
mun pare mos hauria dit qualque cosa*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 6

☞ mon pare mos hauria dit qualque cosa
DL: 1
DE: 0.027777778
 550
1.0
F/ M/
sí perquè és sa persona més comunicativa del món

*M/Max{in(1.0 s), out(48 c)}: 28

☞ sí perquè és sa persona més comunicativa del món
DL: 0
DE: 0.0
 551
1.0
F/ M/
i se mor de ganes d'admetre davant noltros que està malalt*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(58 c)}: 36

☞ i se mor de ganes d'admetre davant naltros que està malalt
DL: 1
DE: 0.01724138
 552
1.0
F/ M/
som es seus fills
per això mateix toni

*M/Max{in(1.0 s), out(38 c)}: 20

☞ som es seus fills
per això mateix toni
DL: 0
DE: 0.0
 553
2.0
F/ M/
mun pare no pot estar ni un minut més tot sol a sa farmaci*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(59 c)}: 22

☞ mon pare no pot estar ni un minut més tot sol a sa farmàcia
DL: 3
DE: 0.050847456
 554
2.0
F/ M/
no està malalt
☞ no està malalt
DL: 0
DE: 0.0
 

555
3.0
F/ M/
santa llúcia fes qualque cosa
☞ santa llúcia fes qualque cosa
DL: 0
DE: 0.0
 

556
2.0
F/ M/
perquè es meu germanet pugui entendre aquest informe

*M/Max{in(2.0 s), out(52 c)}: 21

☞ perquè es meu germanet pugui entendre aquest informe
DL: 0
DE: 0.0
 557
1.0
F/ M/
aquest informe diu deteriorament cognitiu lleu

*M/Max{in(1.0 s), out(46 c)}: 29

☞ aquest informe diu deteriorament cognitiu lleu
DL: 0
DE: 0.0
 558
2.0
F/ M/
lleu ho té tothom
☞ lleu ho té tothom
DL: 0
DE: 0.0
 

559
2.0
F/ M/
mira jo s'altre dia no me'n recordava a on tenia ses claus des cotxo*Max: 5

*M/Max{in(2.0 s), out(63 c)}: 28

☞ jo s'altre dia no me'n recordava d'on tenia ses claus des cotxo
DL: 7
DE: 0.10294118
 560
2.0
F/ M/
i sempre perd es telèfon i l'he de canviar i ses claus

*M/Max{in(2.0 s), out(54 c)}: 19

☞ i sempre perd es telèfon i l'he de canviar i ses claus
DL: 0
DE: 0.0
 561
2.0
F/ M/
o ses contrasenyes de*Max: 3
☞ o ses contrasenyes
DL: 3
DE: 0.14285715
 562
2.0
F/ M/
mira toni no vull discutir més allò que està claríssim

*M/Max{in(2.0 s), out(54 c)}: 21

☞ mira toni no vull discutir més allò que està claríssim
DL: 0
DE: 0.0
 563
1.0
F/ M/
és que hem de traspassar sa farmaci quan abans millor*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(54 c)}: 33

☞ és que hem de traspassar sa farmàcia quan abans millor
DL: 2
DE: 0.037037037
 564
2.0
F/ M/
en això estam d'acord o no?
en això sí

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ en això estam d'acord o no?
en això sí
DL: 0
DE: 0.0
 565
2.0
F/ M/
idò aclarim això i després ja parlarem de la resta de coses

*M/Max{in(2.0 s), out(59 c)}: 24

☞ idò aclarim això i després ja parlarem de la resta de coses
DL: 0
DE: 0.0
 566
2.0
F/ M/
bon dia va bé? -hola
☞ bon dia va bé? -hola
DL: 0
DE: 0.0
 

567
2.0
F/ M/
la volen vendre xisca
☞ la volen vendre xisca
DL: 0
DE: 0.0
 

568
2.0
F/ M/
ja ho vares sentir
☞ ja ho vares sentir
DL: 0
DE: 0.0
 

569
3.0
F/ M/
tenir fills per això
ai no t'ho prenguis malament

*M/Max{in(3.0 s), out(49 c)}: 6

☞ tenir fills per això
ai no t'ho prenguis malament
DL: 0
DE: 0.0
 570
5.0
F/ M/
que no m'ho prengui malament?
☞ que no m'ho prengui malament?
DL: 0
DE: 0.0
 

571
1.0
F/ M/
són uns desagraïts
són humans com tu

*M/Max{in(1.0 s), out(36 c)}: 19

☞ són uns desagraïts
són humans com tu
DL: 0
DE: 0.0
 572
1.0
F/ M/
no tenen respecte per res m'entens?

*M/Max{in(1.0 s), out(35 c)}: 18

☞ no tenen respecte per res m'entens?
DL: 0
DE: 0.0
 573
2.0
F/ M/
sort que tenc de tenir-te a tu sinó no sé què faria

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 16

☞ sort que tenc de tenir-te a tu sinó no sé què faria
DL: 0
DE: 0.0
 574
2.0
F/ M/
continuaries igual
☞ continuaries igual
DL: 0
DE: 0.0
 

575
2.0
F/ M/
no igual no igual no
☞ no igual no igual no
DL: 0
DE: 0.0
 

576
2.0
F/ M/
si no pogués xerrar amb tu

*M/Max{in(2.0 s), out(26 c)}: 3

☞ si no pogués xerrar amb tu
DL: 0
DE: 0.0
 577
2.0
F/ M/
i contar-te ses coses que passen i vorer-te riure

*M/Max{in(2.0 s), out(49 c)}: 17

☞ i contar-te ses coses que passen i vorer-te riure
DL: 0
DE: 0.0
 578
2.0
F/ M/
sa vida no tendria sentit

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 3

☞ sa vida no tendria sentit
DL: 0
DE: 0.0
 579
2.0
F/ M/
venga no diguis això josep

*M/Max{in(2.0 s), out(26 c)}: 2

☞ venga no diguis això josep
DL: 0
DE: 0.0
 580
2.0
F/ M/
es al·lots te necessiten
no me parlis des nostros al·lots

*M/Max{in(2.0 s), out(57 c)}: 25

☞ es al·lots te necessiten
no me parlis des nostros al·lots
DL: 0
DE: 0.0
 581
2.0
F/ M/
me toquen es orgues
☞ me toquen es orgues
DL: 0
DE: 0.0
 

582
2.0
F/ M/
és que t'hi capfiques massa josep

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 4

☞ és que t'hi capfiques massa josep
DL: 0
DE: 0.0
 583
1.0
F/ M/
ai és que no pots entendre que no tothom sempre ha de pensar com tu*Max: 7

*M/Max{in(1.0 s), out(60 c)}: 36

☞ ai no pots entendre que no tothom sempre ha de pensar com tu
DL: 7
DE: 0.104477614
 584
2.0
F/ M/
mira mira quantes vegades tu mateix t'has queixat de sa farmaci*Max: 4

*M/Max{in(2.0 s), out(59 c)}: 26

☞ mira quantes vegades tu mateix t'has queixat de sa farmàcia
DL: 7
DE: 0.11111111
 585
3.0
F/ M/
queixar-me jo? de què?
☞ queixar-me jo? de què?
DL: 0
DE: 0.0
 

586
1.0
F/ M/
quan has tengut guàrdia

*M/Max{in(1.0 s), out(23 c)}: 8

☞ quan has tengut guàrdia
DL: 0
DE: 0.0
 587
3.0
F/ M/
quan no ha vengut es proveïdor es dia que havia dit

*M/Max{in(3.0 s), out(51 c)}: 5

☞ quan no ha vengut es proveïdor es dia que havia dit
DL: 0
DE: 0.0
 588
2.0
F/ M/
quan entra un client i se posa pesat

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 5

☞ quan entra un client i se posa pesat
DL: 0
DE: 0.0
 589
2.0
F/ M/
ja ho sé que de vegades remug

*M/Max{in(2.0 s), out(29 c)}: 1

☞ ja ho sé que de vegades remug
DL: 0
DE: 0.0
 590
2.0
F/ M/
però són coses que se diven sense voler*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(39 c)}: 8

☞ però són coses que se diuen sense voler
DL: 1
DE: 0.025641026
 591
2.0
F/ M/
se donen a entendre coses que no s'haurien de donar a entendre

*M/Max{in(2.0 s), out(62 c)}: 27

☞ se donen a entendre coses que no s'haurien de donar a entendre
DL: 0
DE: 0.0
 592
1.0
F/ M/
però ell ell ho hauria d'entendre*Max: 4

*M/Max{in(1.0 s), out(29 c)}: 13

☞ però ell ho hauria d'entendre
DL: 4
DE: 0.121212125
 593
1.0
F/ M/
que és lo que significa sa farmaci per mi*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(42 c)}: 22

☞ que és lo que significa sa farmàcia per mi
DL: 2
DE: 0.04761905
 594
3.0
F/ M/
sa farmàcia és sa meva vida
ja ho sé amor meu ja ho sé

*M/Max{in(3.0 s), out(54 c)}: 6

☞ sa farmàcia és sa meva vida
ja ho sé amor meu ja ho sé
DL: 0
DE: 0.0
 595
2.0
F/ M/
això és molt més que un lloc a on se venen medicaments*Max: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(52 c)}: 18

☞ això és molt més que un lloc on se venen medicaments
DL: 2
DE: 0.037037037
 596
4.0
F/ M/
aquestes parets representen s'histori de sa meva famili*Dep: 3

*M/Max{in(4.0 s), out(58 c)}: 2

☞ aquestes parets representen sa història de sa meva família
DL: 6
DE: 0.10344828
 597
3.0
F/ M/
des des padrí en josep de ses pintures fins a mon pare

*M/Max{in(3.0 s), out(54 c)}: 7

☞ des des padrí en josep de ses pintures fins a mon pare
DL: 0
DE: 0.0
 598
3.0
F/ M/
que va conèixer ma mare
☞ que va conèixer ma mare
DL: 0
DE: 0.0
 

599
2.0
F/ M/
un dia que va venir a cercar un remei pes constipat

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 17

☞ un dia que va venir a cercar un remei pes constipat
DL: 0
DE: 0.0
 600
2.0
F/ M/
o jo mateix
☞ o jo mateix
DL: 0
DE: 0.0
 

601
1.0
F/ M/
que plogués o nevàs he vengut cada dia aquí durant coranta anys*Max: 5

*M/Max{in(1.0 s), out(58 c)}: 35

☞ que plogués o nevàs he vengut cada dia aquí durant 40 anys
DL: 7
DE: 0.11111111
 602
3.0
F/ M/
tan difícil és d'entendre això?
☞ tan difícil és d'entendre això?
DL: 0
DE: 0.0
 

603
2.0
F/ M/
tan difícil és de veure?
☞ tan difícil és de veure?
DL: 0
DE: 0.0
 

604
2.0
F/ M/
no ho veuen que jo m'estimaria més no ser-hi*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 10

☞ no veuen que jo m'estimaria més no ser-hi
DL: 3
DE: 0.06818182
 605
5.0
F/ M/
que veure aquesta farmàcia en mans d'un extern
☞ que veure aquesta farmàcia en mans d'un extern
DL: 0
DE: 0.0
 

606
2.0
F/ M/
tan difícil d'entendre això?*Dep: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(31 c)}: 3

☞ és tan difícil d'entendre això?
DL: 3
DE: 0.09677419
 607
3.0
F/ M/
no josep però has d'entendre
☞ no josep però has d'entendre
DL: 0
DE: 0.0
 

608
5.0
F/ M/
que tot això és sa teva vida
☞ que tot això és sa teva vida
DL: 0
DE: 0.0
 

609
3.0
F/ M/
però no sa seva
☞ però no sa seva
DL: 0
DE: 0.0
 

610
2.0
F/ M/
falta molt de temps perquè arribi?

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 5

☞ falta molt de temps perquè arribi?
DL: 0
DE: 0.0
 611
2.0
F/ M/
deu estar a punt en teoria ja ha tancat

*M/Max{in(2.0 s), out(39 c)}: 7

☞ deu estar a punt en teoria ja ha tancat
DL: 0
DE: 0.0
 612
3.0
F/ M/
vols estar quiet?
estic nirviós
*Id: 1
☞ vols estar quiet?
estic nerviós
DL: 1
DE: 0.032258064
 613
2.0
F/ M/
idò no m'hi posis a mi
☞ idò no m'hi posis a mi
DL: 0
DE: 0.0
 

614
2.0
F/ M/
si no haguessis fet es ronso i l'hi haguessis dit quan tocava

*M/Max{in(2.0 s), out(61 c)}: 26

☞ si no haguessis fet es ronso i l'hi haguessis dit quan tocava
DL: 0
DE: 0.0
 615
2.0
F/ M/
ara no estaríem així
☞ ara no estaríem així
DL: 0
DE: 0.0
 

616
3.0
F/ M/
s'ho hauria pres igual de malament
☞ s'ho hauria pres igual de malament
DL: 0
DE: 0.0
 

617
2.0
F/ M/
què m'has de dir tu a mi si no has tengut coratge mai

*M/Max{in(2.0 s), out(53 c)}: 17

☞ què m'has de dir tu a mi si no has tengut coratge mai
DL: 0
DE: 0.0
 618
2.0
F/ M/
ni de presentar-li ses teves parelles

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 8

☞ ni de presentar-li ses teves parelles
DL: 0
DE: 0.0
 619
3.0
F/ M/
perquè és un homòfob
no és vera
☞ perquè és un homòfob
no és vera
DL: 0
DE: 0.0
 

620
3.0
F/ M/
pentura no
☞ pentura no
DL: 0
DE: 0.0
 

621
5.0
F/ M/
però s'hauria estimat més que jo fos heterosexual
☞ però s'hauria estimat més que jo fos heterosexual
DL: 0
DE: 0.0
 

622
3.0
F/ M/
tampoc no li ha agradat mai que jo me dedicàs a sa domòtica

*M/Max{in(3.0 s), out(59 c)}: 11

☞ tampoc no li ha agradat mai que jo me dedicàs a sa domòtica
DL: 0
DE: 0.0
 623
2.0
F/ M/
ve o què?
☞ ve o què?
DL: 0
DE: 0.0
 

624
2.0
F/ M/
abans he passat per sa farmaci*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(31 c)}: 2

☞ abans he passat per sa farmàcia
DL: 2
DE: 0.06451613
 625
2.0
F/ M/
a fer què?
volia mirar de xerrar amb ell

*M/Max{in(2.0 s), out(40 c)}: 9

☞ a fer què?
volia mirar de xerrar amb ell
DL: 0
DE: 0.0
 626
4.0
F/ M/
però no he pogut
☞ però no he pogut
DL: 0
DE: 0.0
 

627
2.0
F/ M/
he sentit que xerrava
☞ he sentit que xerrava
DL: 0
DE: 0.0
 

628
2.0
F/ M/
de què significa sa farmàcia per ell

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 6

☞ de què significa sa farmàcia per ell
DL: 0
DE: 0.0
 629
3.0
F/ M/
ja ho sabem que és important per ell però no hem de deixar que això mos condicioni*Max: 18

*M/Max{in(3.0 s), out(64 c)}: 15

☞ ja sabem que és important per ell però no hem de deixar que això
DL: 18
DE: 0.2195122
 630
3.0
F/ M/
no toni important no és molt més que això

*M/Max{in(3.0 s), out(41 c)}: 3

☞ no toni important no és molt més que això
DL: 0
DE: 0.0
 631
3.0
F/ M/
és sa seva vida
☞ és sa seva vida
DL: 0
DE: 0.0
 

632
2.0
F/ M/
pep tu ho has dit
☞ pep tu ho has dit
DL: 0
DE: 0.0
 

633
2.0
F/ M/
és sa seva vida no sa nostra

*M/Max{in(2.0 s), out(28 c)}: 2

☞ és sa seva vida no sa nostra
DL: 0
DE: 0.0
 634
2.0
F/ M/
ja ho sé
☞ ja ho sé
DL: 0
DE: 0.0
 

635
2.0
F/ M/
eh
☞ eh
DL: 0
DE: 0.0
 

636
2.0
F/ M/
si són es meus fills estimadíssims

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 5

☞ si són es meus fills estimadíssims
DL: 0
DE: 0.0
 637
2.0
F/ M/
què fan aquests nobles mercaders venecians?

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 14

☞ què fan aquests nobles mercaders venecians?
DL: 0
DE: 0.0
 638
2.0
F/ M/
¿conspiren per vendre ca meva

*M/Max{in(2.0 s), out(29 c)}: 1

☞ ¿conspiren per vendre ca meva
DL: 0
DE: 0.0
 639
2.0
F/ M/
o tal vegada és un des meus ronyons es motiu de sa discòrdia?

*M/Max{in(2.0 s), out(61 c)}: 25

☞ o tal vegada és un des meus ronyons es motiu de sa discòrdia?
DL: 0
DE: 0.0
 640
2.0
F/ M/
serviu-vos disposau és tot vostro*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(33 c)}: 5

☞ serviu-vos disposau és tot vostre
DL: 1
DE: 0.030303031
 641
2.0
F/ M/
bravo mon pare
☞ bravo mon pare
DL: 0
DE: 0.0
 

642
2.0
F/ M/
pensava que es dramàtic de sa família era jo

*M/Max{in(2.0 s), out(44 c)}: 12

☞ pensava que es dramàtic de sa família era jo
DL: 0
DE: 0.0
 643
1.0
F/ M/
mem hem vengut perquè volem xerrar amb tu

*M/Max{in(1.0 s), out(41 c)}: 22

☞ mem hem vengut perquè volem xerrar amb tu
DL: 0
DE: 0.0
 644
2.0
F/ M/
idò heu vengut de bades
☞ idò heu vengut de bades
DL: 0
DE: 0.0
 

645
1.0
F/ M/
mon pare ahir quan te vaig dir això de ses noces me referia

*M/Max{in(1.0 s), out(59 c)}: 35

☞ mon pare ahir quan te vaig dir això de ses noces me referia
DL: 0
DE: 0.0
 646
3.0
F/ M/
quines noces?
☞ quines noces?
DL: 0
DE: 0.0
 

647
2.0
F/ M/
d'en toni
☞ d'en toni
DL: 0
DE: 0.0
 

648
1.0
F/ M/
te cases?
☞ te cases?
DL: 0
DE: 0.0
 

649
2.0
F/ M/
ja era hora que posassis seny i qui és sa novia?*Id: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(48 c)}: 14

☞ ja era hora que posassis seny i qui és la núvia?
DL: 2
DE: 0.041666668
 650
2.0
F/ M/
molt graciós mon pare
☞ molt graciós mon pare
DL: 0
DE: 0.0
 

651
1.0
F/ M/
què se n'ha fet d'aquell alemanot amic teu?*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(44 c)}: 25

☞ què se n'ha fet d'aquell alemanyot amic teu?
DL: 1
DE: 0.022727273
 652
3.0
F/ M/
en klaus a mem
no deixa-ho anar deixa-ho anar
*Max: 2

*M/Max{in(3.0 s), out(43 c)}: 1

☞ en klaus mem
no deixa-ho anar deixa-ho anar
DL: 2
DE: 0.044444446
 653
1.0
F/ M/
t'he de dir una cosa

*M/Max{in(1.0 s), out(20 c)}: 4

☞ t'he de dir una cosa
DL: 0
DE: 0.0
 654
2.0
F/ M/
mon pare jo te volia dir que

*M/Max{in(2.0 s), out(28 c)}: 2

☞ mon pare jo te volia dir que
DL: 0
DE: 0.0
 655
3.0
F/ M/
que li has dit què?!
☞ que li has dit què?!
DL: 0
DE: 0.0
 

656
2.0
F/ M/
que demà començaré a sa farmaci*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(32 c)}: 3

☞ que demà començaré a sa farmàcia
DL: 2
DE: 0.0625
 657
2.0
F/ M/
però què m'he perdut? com ha arribat a passar això?

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 18

☞ però què m'he perdut? com ha arribat a passar això?
DL: 0
DE: 0.0
 658
2.0
F/ M/
jo què sé pasqual jo què sé com vols que ho sapi?*Dep: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 16

☞ jo què sé pasqual jo què sé com vols que ho sàpiga?
DL: 3
DE: 0.05882353
 659
2.0
F/ M/
idò si no ho saps tu
☞ idò si no ho saps tu
DL: 0
DE: 0.0
 

660
1.0
F/ M/
jo som com es filòsof aquell que només sé que no sé res*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(55 c)}: 31

☞ jo soc com es filòsof aquell que només sé que no sé res
DL: 1
DE: 0.018181818
 661
1.0
F/ M/
però si no tens es títol
ja el me trauré

*M/Max{in(1.0 s), out(40 c)}: 20

☞ però si no tens es títol
ja el me trauré
DL: 0
DE: 0.0
 662
2.0
F/ M/
però i sa teva empresa?
duré ses dues coses

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 12

☞ però i sa teva empresa?
duré ses dues coses
DL: 0
DE: 0.0
 663
2.0
F/ M/
però si sa domòtica te duu una feinada?

*M/Max{in(2.0 s), out(39 c)}: 8

☞ però si sa domòtica te duu una feinada?
DL: 0
DE: 0.0
 664
2.0
F/ M/
ja trobaré sa manera de compaginar-ho

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 8

☞ ja trobaré sa manera de compaginar-ho
DL: 0
DE: 0.0
 665
3.0
F/ M/
no podràs no penses amb so cap i ho saps

*M/Max{in(3.0 s), out(40 c)}: 5

☞ no podràs no penses amb so cap i ho saps
DL: 0
DE: 0.0
 666
4.0
F/ M/
mira moltes gràcies per aquestes paraules tan encoratjadores*Max: 5

*M/Max{in(4.0 s), out(55 c)}: 1

☞ moltes gràcies per aquestes paraules tan encoratjadores
DL: 5
DE: 0.083333336
 667
2.0
F/ M/
és que és un gust tenir amics com tu*Max: 7

*M/Max{in(2.0 s), out(29 c)}: 1

☞ és un gust tenir amics com tu
DL: 7
DE: 0.19444445
 668
2.0
F/ M/
faig això que fan es bons amics

*M/Max{in(2.0 s), out(31 c)}: 1

☞ faig això que fan es bons amics
DL: 0
DE: 0.0
 669
2.0
F/ M/
que és avisar-te quan fas un desbarat

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 7

☞ que és avisar-te quan fas un desbarat
DL: 0
DE: 0.0
 670
2.0
F/ M/
creu-me no hi havia cap altra solució

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 7

☞ creu-me no hi havia cap altra solució
DL: 0
DE: 0.0
 671
3.0
F/ M/
no ho entenc per què?
☞ no ho entenc per què?
DL: 0
DE: 0.0
 

672
2.0
F/ M/
perquè tanmateix no la vendrà sa farmaci*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 11

☞ perquè tanmateix no la vendrà sa farmàcia
DL: 2
DE: 0.048780486
 673
1.0
F/ M/
abans se morirà

*M/Max{in(1.0 s), out(15 c)}: 1

☞ abans se morirà
DL: 0
DE: 0.0
 674
2.0
F/ M/
però si li queda un any per jubilar-se

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ però si li queda un any per jubilar-se
DL: 0
DE: 0.0
 675
2.0
F/ M/
deixa que passi enguany que la tanqui i ja està

*M/Max{in(2.0 s), out(47 c)}: 14

☞ deixa que passi enguany que la tanqui i ja està
DL: 0
DE: 0.0
 676
2.0
F/ M/
no tens es per què acceptar que la tanqui*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 7

☞ no tens per què acceptar que la tanqui
DL: 3
DE: 0.07317073
 677
2.0
F/ M/
mon pare està malalt
☞ mon pare està malalt
DL: 0
DE: 0.0
 

678
3.0
F/ M/
no pot continuar al capdavant de sa farmàcia o tendrem un disgust gros

*M/Max{in(3.0 s), out(70 c)}: 22

☞ no pot continuar al capdavant de sa farmàcia o tendrem un disgust gros
DL: 0
DE: 0.0
 679
1.0
F/ M/
i ja està la resta de focs els apagaré així com se presentin

*M/Max{in(1.0 s), out(60 c)}: 36

☞ i ja està la resta de focs els apagaré així com se presentin
DL: 0
DE: 0.0
 680
3.0
F/ M/
qualque altra solució ha d'haver*Dep: 3
☞ qualque altra solució hi ha d'haver
DL: 3
DE: 0.08571429
 681
2.0
F/ M/
això ja està enviaré sa factura per email

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 10

☞ això ja està enviaré sa factura per email
DL: 0
DE: 0.0
 682
3.0
F/ M/
m'has deixat mort
☞ m'has deixat mort
DL: 0
DE: 0.0
 

683
2.0
F/ M/
i bé sort
☞ i bé sort
DL: 0
DE: 0.0
 

684
2.0
F/ M/
na joana maria ho sap?
ah això t'he de dir una cosa

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 17

☞ na joana maria ho sap?
ah això t'he de dir una cosa
DL: 0
DE: 0.0
 685
1.0
F/ M/
què?
☞ què?
DL: 0
DE: 0.0
 

686
3.0
F/ M/
na joana maria vol xerrar amb jo tu saps gens què vol?

*M/Max{in(3.0 s), out(54 c)}: 7

☞ na joana maria vol xerrar amb jo tu saps gens què vol?
DL: 0
DE: 0.0
 687
3.0
F/ M/
no
☞ no
DL: 0
DE: 0.0
 

688
3.0
F/ M/
no ho saps no ho saps? o ho saps però no m'ho pots dir?

*M/Max{in(3.0 s), out(55 c)}: 6

☞ no ho saps no ho saps? o ho saps però no m'ho pots dir?
DL: 0
DE: 0.0
 689
2.0
F/ M/
no ho sé no ho sé
☞ no ho sé no ho sé
DL: 0
DE: 0.0
 

690
2.0
F/ M/
i si m'ho hagués dit tampoc t'ho podria dir com te pots imaginar

*M/Max{in(2.0 s), out(64 c)}: 28

☞ i si m'ho hagués dit tampoc t'ho podria dir com te pots imaginar
DL: 0
DE: 0.0
 691
2.0
F/ M/
però ets es meu amic
i d'ella també

*M/Max{in(2.0 s), out(35 c)}: 5

☞ però ets es meu amic
i d'ella també
DL: 0
DE: 0.0
 692
3.0
F/ M/
però jo te vaig conèixer primer
no m'emprenyis pep

*M/Max{in(3.0 s), out(50 c)}: 7

☞ però jo te vaig conèixer primer
no m'emprenyis pep
DL: 0
DE: 0.0
 693
1.0
F/ M/
que eres tu que volies que mos féssim amics

*M/Max{in(1.0 s), out(43 c)}: 23

☞ que eres tu que volies que mos féssim amics
DL: 0
DE: 0.0
 694
1.0
F/ M/
bé però no importa tant
va no te posis infantil

*M/Max{in(1.0 s), out(47 c)}: 27

☞ bé però no importa tant
va no te posis infantil
DL: 0
DE: 0.0
 695
2.0
F/ M/
conta'm què vol? què és?
☞ conta'm què vol? què és?
DL: 0
DE: 0.0
 

696
2.0
F/ M/
darrerament està està nirviosa*Id: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(30 c)}: 3

☞ darrerament està està nerviosa
DL: 1
DE: 0.033333335
 697
1.0
F/ M/
rara s'enfada per tot

*M/Max{in(1.0 s), out(21 c)}: 6

☞ rara s'enfada per tot
DL: 0
DE: 0.0
 698
2.0
F/ M/
això és lo que li passava a sa meva dona quan estava embarassada

*M/Max{in(2.0 s), out(64 c)}: 28

☞ això és lo que li passava a sa meva dona quan estava embarassada
DL: 0
DE: 0.0
 699
1.0
F/ M/
no sé què vols dir amb això però no m'agrada gens

*M/Max{in(1.0 s), out(49 c)}: 27

☞ no sé què vols dir amb això però no m'agrada gens
DL: 0
DE: 0.0
 700
2.0
F/ M/
no no no vull dir que ella estigui

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 3

☞ no no no vull dir que ella estigui
DL: 0
DE: 0.0
 701
2.0
F/ M/
bé tampoc no
☞ bé tampoc no
DL: 0
DE: 0.0
 

702
2.0
F/ M/
no és impossible o no? biològicament vull dir

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 14

☞ no és impossible o no? biològicament vull dir
DL: 0
DE: 0.0
 703
1.0
F/ M/
si la mare de déu hi va quedar és clar que no és impossible

*M/Max{in(1.0 s), out(59 c)}: 34

☞ si la mare de déu hi va quedar és clar que no és impossible
DL: 0
DE: 0.0
 704
2.0
F/ M/
darrerament tampoc és que tenguem molta activitat

*M/Max{in(2.0 s), out(49 c)}: 19

☞ darrerament tampoc és que tenguem molta activitat
DL: 0
DE: 0.0
 705
3.0
F/ M/
darrerament vull dir es darrers
☞ darrerament vull dir es darrers
DL: 0
DE: 0.0
 

706
2.0
F/ M/
dos anys
☞ dos anys
DL: 0
DE: 0.0
 

707
2.0
F/ M/
bé però això és igual
☞ bé però això és igual
DL: 0
DE: 0.0
 

708
2.0
F/ M/
basta que en pegueu un de ben pegat i plaf ja està

*M/Max{in(2.0 s), out(50 c)}: 15

☞ basta que en pegueu un de ben pegat i plaf ja està
DL: 0
DE: 0.0
 709
3.0
F/ M/
t'ho dic jo que som especialista en fer diana

*M/Max{in(3.0 s), out(45 c)}: 1

☞ t'ho dic jo que som especialista en fer diana
DL: 0
DE: 0.0
 710
3.0
F/ M/
no me fotis pasqual
☞ no me fotis pasqual
DL: 0
DE: 0.0
 

711
1.0
F/ M/
sa veritat és que sa darrera vegada que la vaig veure

*M/Max{in(1.0 s), out(53 c)}: 31

☞ sa veritat és que sa darrera vegada que la vaig veure
DL: 0
DE: 0.0
 712
3.0
F/ M/
la vaig veure radiant li brillaven es ulls

*M/Max{in(3.0 s), out(42 c)}: 1

☞ la vaig veure radiant li brillaven es ulls
DL: 0
DE: 0.0
 713
1.0
F/ M/
se devia haver posat col·liri

*M/Max{in(1.0 s), out(29 c)}: 13

☞ se devia haver posat col·liri
DL: 0
DE: 0.0
 714
3.0
F/ M/
no la veus més guapa darrerament?
☞ no la veus més guapa darrerament?
DL: 0
DE: 0.0
 

715
1.0
F/ M/
jo la veig no sé com sempre jo què sé

*M/Max{in(1.0 s), out(37 c)}: 16

☞ jo la veig no sé com sempre jo què sé
DL: 0
DE: 0.0
 716
3.0
F/ M/
veus? ni t'hi has fixat
☞ veus? ni t'hi has fixat
DL: 0
DE: 0.0
 

717
2.0
F/ M/
merda ahir va vomitar
☞ merda ahir va vomitar
DL: 0
DE: 0.0
 

718
2.0
F/ M/
equilicuá! jo no vull dir res però
no no vols dir no vols dir però ja l'has dita
*Max: 18

*M/Max{in(2.0 s), out(62 c)}: 27

☞ equilicuá! no vull dir res però
no vols dir però ja l'has dita
DL: 18
DE: 0.225
 719
2.0
F/ M/
però és que amb tot això que m'has contat són faves comptades*Max: 12

*M/Max{in(2.0 s), out(49 c)}: 17

☞ amb tot això que m'has contat són faves comptades
DL: 12
DE: 0.19672132
 720
3.0
F/ M/
merda
☞ merda
DL: 0
DE: 0.0
 

721
3.0
F/ M/
no pepet ara no pepet ara no
☞ no pepet ara no pepet ara no
DL: 0
DE: 0.0
 

722
3.0
F/ M/
no encara no l'hi he pogut dir
☞ no encara no l'hi he pogut dir
DL: 0
DE: 0.0
 

723
2.0
F/ M/
no ho sé és que no ha arribat encara

*M/Max{in(2.0 s), out(36 c)}: 4

☞ no ho sé és que no ha arribat encara
DL: 0
DE: 0.0
 724
3.0
F/ M/
l'estic esperant
☞ l'estic esperant
DL: 0
DE: 0.0
 

725
2.0
F/ M/
ja jo també fris de vore't però és que vull fer això bé

*M/Max{in(2.0 s), out(55 c)}: 19

☞ ja jo també fris de vore't però és que vull fer això bé
DL: 0
DE: 0.0
 726
2.0
F/ M/
ja jo també
☞ ja jo també
DL: 0
DE: 0.0
 

727
2.0
F/ M/
adeu
☞ adeu
DL: 0
DE: 0.0
 

728
3.0
F/ M/
ei
hola
☞ ei
hola
DL: 0
DE: 0.0
 

729
4.0
F/ M/
què passa?
no res te mirava
☞ què passa?
no res te mirava
DL: 0
DE: 0.0
 

730
3.0
F/ M/
estàs divina
ah
☞ estàs divina
ah
DL: 0
DE: 0.0
 

731
2.0
F/ M/
com estàs?
bé molt bé
☞ com estàs?
bé molt bé
DL: 0
DE: 0.0
 

732
1.0
F/ M/
fa una estona que t'esper

*M/Max{in(1.0 s), out(25 c)}: 9

☞ fa una estona que t'esper
DL: 0
DE: 0.0
 733
2.0
F/ M/
perquè m'he retrassat amb una instal·lació*Max: 8

*M/Max{in(2.0 s), out(34 c)}: 6

☞ m'he retardat amb una instal·lació
DL: 10
DE: 0.23809524
 734
2.0
F/ M/
podem xerrar ara?
ja sé què me vols dir

*M/Max{in(2.0 s), out(39 c)}: 8

☞ podem xerrar ara?
ja sé què me vols dir
DL: 0
DE: 0.0
 735
2.0
F/ M/
què?
☞ què?
DL: 0
DE: 0.0
 

736
1.0
F/ M/
sí no sé com és que no me'n havia temut abans*Max: 7

*M/Max{in(1.0 s), out(38 c)}: 18

☞ sí no sé com no me'n havia temut abans
DL: 7
DE: 0.15555556
 737
2.0
F/ M/
però mem
☞ però mem
DL: 0
DE: 0.0
 

738
4.0
F/ M/
anes principi m'ho he agafat molt malament no t'enganyaré*Dep: 1

*M/Max{in(4.0 s), out(58 c)}: 1

☞ an es principi m'ho he agafat molt malament no t'enganyaré
DL: 1
DE: 0.01724138
 739
2.0
F/ M/
sí però
no deixam acabar
☞ sí però
no deixam acabar
DL: 0
DE: 0.0
 

740
2.0
F/ M/
m'ho he agafat malament perquè no entrava dins es meus plans

*M/Max{in(2.0 s), out(60 c)}: 26

☞ m'ho he agafat malament perquè no entrava dins es meus plans
DL: 0
DE: 0.0
 741
2.0
F/ M/
ja dins es meus tampoc t'ho puc ben assegurar

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 13

☞ ja dins es meus tampoc t'ho puc ben assegurar
DL: 0
DE: 0.0
 742
2.0
F/ M/
però després m'he anat fent a s'idea*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 6

☞ però després m'he anat fent a sa idea
DL: 2
DE: 0.054054055
 743
2.0
F/ M/
i sa veritat és que mos anirà bé un canvi

*M/Max{in(2.0 s), out(42 c)}: 8

☞ i sa veritat és que mos anirà bé un canvi
DL: 0
DE: 0.0
 744
3.0
F/ M/
clar no sí sí
que per mi
*Max: 3
☞ clar sí sí
que per mi
DL: 3
DE: 0.125
 745
2.0
F/ M/
envant
☞ envant
DL: 0
DE: 0.0
 

746
1.0
F/ M/
és que me sorprèn molt que t'ho prenguis tan bé

*M/Max{in(1.0 s), out(47 c)}: 26

☞ és que me sorprèn molt que t'ho prenguis tan bé
DL: 0
DE: 0.0
 747
2.0
F/ M/
no és es millor moment tampoc ho seria mai es millor moment*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(56 c)}: 22

☞ no és es millor moment tampoc seria mai es millor moment
DL: 3
DE: 0.050847456
 748
2.0
F/ M/
però justament ara amb això de sa farmaci*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(42 c)}: 11

☞ però justament ara amb això de sa farmàcia
DL: 2
DE: 0.04761905
 749
2.0
F/ M/
ah has pogut convèncer ton pare?

*M/Max{in(2.0 s), out(32 c)}: 3

☞ ah has pogut convèncer ton pare?
DL: 0
DE: 0.0
 750
1.0
F/ M/
no exactament m'ha convençut ell a mi

*M/Max{in(1.0 s), out(37 c)}: 19

☞ no exactament m'ha convençut ell a mi
DL: 0
DE: 0.0
 751
3.0
F/ M/
a què?*Max: 2
☞ què?
DL: 2
DE: 0.33333334
 752
1.0
F/ M/
però no te preocupis tu tranquil·la duré ses dues coses

*M/Max{in(1.0 s), out(55 c)}: 34

☞ però no te preocupis tu tranquil·la duré ses dues coses
DL: 0
DE: 0.0
 753
1.0
F/ M/
i sa criatura no li faltarà de res

*M/Max{in(1.0 s), out(34 c)}: 15

☞ i sa criatura no li faltarà de res
DL: 0
DE: 0.0
 754
1.0
F/ M/
mem li has dit a ton pare que tu te faràs càrrec de sa farmaci?*Dep: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(64 c)}: 38

☞ mem li has dit a ton pare que tu te faràs càrrec de sa farmàcia?
DL: 2
DE: 0.03125
 755
2.0
F/ M/
tu estàs sonat
☞ tu estàs sonat
DL: 0
DE: 0.0
 

756
1.0
F/ M/
de quina criatura xerres?
de sa nostra

*M/Max{in(1.0 s), out(38 c)}: 21

☞ de quina criatura xerres?
de sa nostra
DL: 0
DE: 0.0
 757
2.0
F/ M/
sa nostra quina?!
☞ sa nostra quina?!
DL: 0
DE: 0.0
 

758
2.0
F/ M/
de s'embaràs joana maria s'embaràs*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(31 c)}: 4

☞ s'embaràs joana maria s'embaràs
DL: 3
DE: 0.0882353
 759
2.0
F/ M/
però quin embaràs?
es teu
*Max: 5
☞ quin embaràs?
es teu
DL: 5
DE: 0.2
 760
1.0
F/ M/
però què dius? tu te'n vas des cap

*M/Max{in(1.0 s), out(34 c)}: 15

☞ però què dius? tu te'n vas des cap
DL: 0
DE: 0.0
 761
3.0
F/ M/
però d'on has tret això? tu tu tu estàs sonat*Max: 6

*M/Max{in(3.0 s), out(39 c)}: 4

☞ però d'on has tret això? tu estàs sonat
DL: 6
DE: 0.13333334
 762
2.0
F/ M/
no estàs embarassada?
no d'avon ho has tret an això?
*Max: 8

*M/Max{in(2.0 s), out(44 c)}: 14

☞ no estàs embarassada?
no d'on has tret això?
DL: 8
DE: 0.15384616
 763
1.0
F/ M/
en pasqual diu
en pasqual i en pasqual què en sap?
*Max: 13

*M/Max{in(1.0 s), out(37 c)}: 19

☞ en pasqual diu
en pasqual què en sap?
DL: 13
DE: 0.26
 764
2.0
F/ M/
no ho sé però si no és això què me volies dir?

*M/Max{in(2.0 s), out(46 c)}: 11

☞ no ho sé però si no és això què me volies dir?
DL: 0
DE: 0.0
 765
1.0
F/ M/
ai pep
☞ ai pep
DL: 0
DE: 0.0
 

766
3.0
F/ M/
seu pep venga seu
☞ seu pep venga seu
DL: 0
DE: 0.0
 

767
1.0
F/ M/
no tenc ganes de seure què punyetes me vols dir?

*M/Max{in(1.0 s), out(48 c)}: 27

☞ no tenc ganes de seure què punyetes me vols dir?
DL: 0
DE: 0.0
 768
2.0
F/ M/
que me'n vaig
av on?
*Max: 1
☞ que me'n vaig
a on?
DL: 1
DE: 0.05
 769
3.0
F/ M/
que me'n vaig que te deix
☞ que me'n vaig que te deix
DL: 0
DE: 0.0
 

770
2.0
F/ M/
me deixes?
☞ me deixes?
DL: 0
DE: 0.0
 

771
2.0
F/ M/
per què?
☞ per què?
DL: 0
DE: 0.0
 

772
3.0
F/ M/
perquè
☞ perquè
DL: 0
DE: 0.0
 

773
1.0
F/ M/
perquè sa vida són cicles i trob que es nostro ja s'ha acabat*Max: 3

*M/Max{in(1.0 s), out(58 c)}: 35

☞ perquè sa vida són cicles i trob que es nostro s'ha acabat
DL: 3
DE: 0.04918033
 774
2.0
F/ M/
i i perquè m'he enamorat
☞ i i perquè m'he enamorat
DL: 0
DE: 0.0
 

775
3.0
F/ M/
i es brownie?!
☞ i es brownie?!
DL: 0
DE: 0.0
 

776
2.0
F/ M/
què pinta ara es brownie aquí?

*M/Max{in(2.0 s), out(30 c)}: 1

☞ què pinta ara es brownie aquí?
DL: 0
DE: 0.0
 777
2.0
F/ M/
vares vomitar
☞ vares vomitar
DL: 0
DE: 0.0
 

778
2.0
F/ M/
perquè ton pare li va posar sal enlloc de sucre

*M/Max{in(2.0 s), out(47 c)}: 14

☞ perquè ton pare li va posar sal enlloc de sucre
DL: 0
DE: 0.0
 779
1.0
F/ M/
sal?
☞ sal?
DL: 0
DE: 0.0
 

780
3.0
F/ M/
mem ¿tu te pensaves que jo estava embarassada

*M/Max{in(3.0 s), out(45 c)}: 2

☞ mem ¿tu te pensaves que jo estava embarassada
DL: 0
DE: 0.0
 781
2.0
F/ M/
perquè havia vomitat es brownie?

*M/Max{in(2.0 s), out(32 c)}: 4

☞ perquè havia vomitat es brownie?
DL: 0
DE: 0.0
 782
3.0
F/ M/
i perquè darrerament estàs molt rara
☞ i perquè darrerament estàs molt rara
DL: 0
DE: 0.0
 

783
1.0
F/ M/
clar que estic rara perquè tot això no no és fàcil per jo tampoc*Max: 4

*M/Max{in(1.0 s), out(60 c)}: 36

☞ clar que estic rar perquè tot això no és fàcil per jo tampoc
DL: 4
DE: 0.0625
 784
2.0
F/ M/
ah no no és fàcil enamorar-te d'un altre ja ho veig*Max: 6

*M/Max{in(2.0 s), out(45 c)}: 13

☞ no és fàcil enamorar-te d'un altre ja ho veig
DL: 6
DE: 0.11764706
 785
2.0
F/ M/
no ho és t'ho puc ben assegurar
mira me deixes més tranquil
*Max: 5

*M/Max{in(2.0 s), out(54 c)}: 21

☞ no ho és t'ho puc ben assegurar
me deixes més tranquil
DL: 5
DE: 0.084745765
 786
1.0
F/ M/
mira pep m'ha costat molt prendre aquesta decisió

*M/Max{in(1.0 s), out(49 c)}: 30

☞ mira pep m'ha costat molt prendre aquesta decisió
DL: 0
DE: 0.0
 787
2.0
F/ M/
però ara necessit fer això

*M/Max{in(2.0 s), out(26 c)}: 2

☞ però ara necessit fer això
DL: 0
DE: 0.0
 788
2.0
F/ M/
qui és ell?
això és igual

*M/Max{in(2.0 s), out(25 c)}: 3

☞ qui és ell?
això és igual
DL: 0
DE: 0.0
 789
2.0
F/ M/
el conec?
que és igual és irrellevant això

*M/Max{in(2.0 s), out(42 c)}: 12

☞ el conec?
que és igual és irrellevant això
DL: 0
DE: 0.0
 790
3.0
F/ M/
irrelle irrellevant no una mica rellevant sí que és*Max: 8
☞ irrellevant no una mica rellevant sí que és
DL: 8
DE: 0.15686275
 791
2.0
F/ M/
per favor pep no t'alçuris
na laura ho sap?

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 12

☞ per favor pep no t'alçuris
na laura ho sap?
DL: 0
DE: 0.0
 792
3.0
F/ M/
no l'he enviat a dormir a ca una amiga

*M/Max{in(3.0 s), out(38 c)}: 6

☞ no l'he enviat a dormir a ca una amiga
DL: 0
DE: 0.0
 793
1.0
F/ M/
i així noltros podíem xerrar més tranquils li deim demà*Id: 1

*M/Max{in(1.0 s), out(55 c)}: 34

☞ i així naltros podíem xerrar més tranquils li deim demà
DL: 1
DE: 0.018181818
 794
1.0
F/ M/
què fas te'n vas?

*M/Max{in(1.0 s), out(17 c)}: 2

☞ què fas te'n vas?
DL: 0
DE: 0.0
 795
2.0
F/ M/
t'ho estic dient des de fa deu minuts pep

*M/Max{in(2.0 s), out(41 c)}: 9

☞ t'ho estic dient des de fa deu minuts pep
DL: 0
DE: 0.0
 796
2.0
F/ M/
me'n vaig a ca ma mare de moment

*M/Max{in(2.0 s), out(32 c)}: 1

☞ me'n vaig a ca ma mare de moment
DL: 0
DE: 0.0
 797
3.0
F/ M/
i na laura?
☞ i na laura?
DL: 0
DE: 0.0
 

798
1.0
F/ M/
i na laura què?
☞ i na laura què?
DL: 0
DE: 0.0
 

799
1.0
F/ M/
la t'endus a ca ta mare?
no na laura quedarà aquí

*M/Max{in(1.0 s), out(49 c)}: 28

☞ la t'endus a ca ta mare?
no na laura quedarà aquí
DL: 0
DE: 0.0
 800
1.0
F/ M/
na laura mos l'haurem de repartir però això no me preocupa

*M/Max{in(1.0 s), out(58 c)}: 36

☞ na laura mos l'haurem de repartir però això no me preocupa
DL: 0
DE: 0.0
 801
4.0
F/ M/
som adults ho farem bé
☞ som adults ho farem bé
DL: 0
DE: 0.0
 

802
2.0
F/ M/
me sap greu pep
☞ me sap greu pep
DL: 0
DE: 0.0
 

803
2.0
F/ M/
me sap molt de greu
☞ me sap molt de greu
DL: 0
DE: 0.0
 

804
3.0
F/ M/
adeu
☞ adeu
DL: 0
DE: 0.0
 

805
2.0
F/ M/
finalment pareix que en pepet

*M/Max{in(2.0 s), out(29 c)}: 1

☞ finalment pareix que en pepet
DL: 0
DE: 0.0
 806
2.0
F/ M/
se quedarà sa farmaci com ha de ser*Dep: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(38 c)}: 6

☞ se quedarà a sa farmàcia com ha de ser
DL: 4
DE: 0.10526316
 807
1.0
F/ M/
ja li hauré d'estar molt a damunt perquè*Max: 3

*M/Max{in(1.0 s), out(37 c)}: 19

☞ li hauré d'estar molt a damunt perquè
DL: 3
DE: 0.075
 808
2.0
F/ M/
s'ha passat es darrers vint anys instal·lant mecanismes*Max: 2

*M/Max{in(2.0 s), out(53 c)}: 22

☞ s'ha passat es darrers 20 anys instal·lant mecanismes
DL: 4
DE: 0.07272727
 809
1.0
F/ M/
però bé
☞ però bé
DL: 0
DE: 0.0
 

810
2.0
F/ M/
ses coses s'han posat a lloc

*M/Max{in(2.0 s), out(28 c)}: 1

☞ ses coses s'han posat a lloc
DL: 0
DE: 0.0
 811
3.0
F/ M/
i tu tenies raó com sempre estimada
☞ i tu tenies raó com sempre estimada
DL: 0
DE: 0.0
 

812
2.0
F/ M/
xisqueta
☞ xisqueta
DL: 0
DE: 0.0
 

813
2.0
F/ M/
no m'agrada gaire venir aquí ja ho saps no?

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 11

☞ no m'agrada gaire venir aquí ja ho saps no?
DL: 0
DE: 0.0
 814
2.0
F/ M/
m'estim més conversar amb tu a ca nostra

*M/Max{in(2.0 s), out(40 c)}: 9

☞ m'estim més conversar amb tu a ca nostra
DL: 0
DE: 0.0
 815
2.0
F/ M/
però te vaig prometre que te duria statices

*M/Max{in(2.0 s), out(43 c)}: 12

☞ però te vaig prometre que te duria statices
DL: 0
DE: 0.0
 816
2.0
F/ M/
sempre tota sa vida mentre jo fos viu

*M/Max{in(2.0 s), out(37 c)}: 6

☞ sempre tota sa vida mentre jo fos viu
DL: 0
DE: 0.0
 817
2.0
F/ M/
xisqueta jo sempre havia pensat que me n'aniria primer*Max: 3

*M/Max{in(2.0 s), out(51 c)}: 20

☞ xisqueta jo sempre havia pensat que m'aniria primer
DL: 3
DE: 0.055555556
 818
2.0
F/ M/
no estava preparat per
☞ no estava preparat per
DL: 0
DE: 0.0
 

819
3.0
F/ M/
i si no fos perquè*Max: 2
☞ si no fos perquè
DL: 2
DE: 0.11111111
 820
2.0
F/ M/
perquè encara te not i te perceb per ca nostra

*M/Max{in(2.0 s), out(46 c)}: 13

☞ perquè encara te not i te perceb per ca nostra
DL: 0
DE: 0.0
 821
3.0
F/ M/
hi ha dematins que no m'aixecaria t'ho promet

*M/Max{in(3.0 s), out(45 c)}: 2

☞ hi ha dematins que no m'aixecaria t'ho promet
DL: 0
DE: 0.0
 822
1.0
F/ M/
bé ja està ja està xisqueta ja està ja està

*M/Max{in(1.0 s), out(43 c)}: 22

☞ bé ja està ja està xisqueta ja està ja està
DL: 0
DE: 0.0
 823
2.0
F/ M/
sempre envant
☞ sempre envant
DL: 0
DE: 0.0
 

824
1.0
F/ M/
amunt el cor eh?

*M/Max{in(1.0 s), out(16 c)}: 1

☞ amunt el cor eh?
DL: 0
DE: 0.0
 825
2.0
F/ M/

vull pensar que encara em sents que me veus i que m'escoltes

*M/Max{in(2.0 s), out(62 c)}: 26


vull pensar que encara em sents que me veus i que m'escoltes
DL: 0
DE: 0.0
 826
2.0
F/ M/

que ja has trobat aquella essenci que et fa estar millor que abans
*Dep: 1

*M/Max{in(2.0 s), out(69 c)}: 32


que ja has trobat aquella essència que et fa estar millor que abans
DL: 2
DE: 0.028985508
 827
3.0
F/ M/

recordes aquell temps quan passejàvem junts

*M/Max{in(3.0 s), out(45 c)}: 3


recordes aquell temps quan passejàvem junts
DL: 0
DE: 0.0
 828
3.0
F/ M/

per dins sa vila cada dia igual

per dins sa vila cada dia igual
DL: 0
DE: 0.0
 

829
2.0
F/ M/

regàvem junts ses emocions que a poc a poc mos convertien

*M/Max{in(2.0 s), out(59 c)}: 24


regàvem junts ses emocions que a poc a poc mos convertien
DL: 0
DE: 0.0
 830
1.0
F/ M/

en persones més grans i mos anàvem separant

*M/Max{in(1.0 s), out(45 c)}: 25


en persones més grans i mos anàvem separant
DL: 0
DE: 0.0
 831
1.0
F/ M/

i ara vaaaas

*M/Max{in(1.0 s), out(14 c)}: 1


i ara vaaaas
DL: 0
DE: 0.0
 832
2.0
F/ M/

per es teu camí

per es teu camí
DL: 0
DE: 0.0
 

833
1.0
F/ M/

i ara vaaaas

*M/Max{in(1.0 s), out(14 c)}: 1


i ara vaaaas
DL: 0
DE: 0.0
 834
1.0
F/ M/

i t'allunyes d'aquí i de tot

*M/Max{in(1.0 s), out(32 c)}: 13


i t'allunyes d'aquí i de tot
DL: 0
DE: 0.0
 

Recompte de violacions

F/ M/
Max: 569 Max: 7008
Dep: 60  
Id: 60  
Total F/: 689 Total M/: 7008
Jerarquia: F/Id(60) >> F/Dep(60) >> F/Max(569) >> M/Max(7008)
Jeraquia %: F/Id(0.7795245 %) >> F/Dep(0.7795245 %) >> F/Max(7.392491 %) >> M/Max(91.04846 %)
Total violacions: 7697

Recomptes

 • La transcripicó oral conté un total de 27226 caràcters.
 • Els subtítols contenen un total de 26717 caràcters.
 • La distància de Levenshtein global de la mostra és de 793
 • La distància d'edició global de la mostra és de 0.027445145
 • Aquesta anàlisi s'ha realitzat en 6.0 segons. • Llistat de restriccions violades

   F/M/
   MaxDepIdMax
  5
  00017
  6
  01018
  8
  0002
  9
  0009
  11
  0008
  12
  0005
  13
  0100
  14
  3001
  15
  00012
  16
  0001
  17
  0002
  19
  0011
  20
  0020
  22
  01029
  23
  00014
  28
  00226
  29
  00034
  30
  30046
  31
  0080
  32
  00130
  33
  00021
  34
  0105
  35
  0006
  36
  3005
  37
  00028
  39
  4008
  41
  2000
  42
  0010
  43
  30017
  45
  4007
  46
  00010
  47
  6008
  48
  01043
  50
  00033
  51
  0002
  52
  00014
  53
  0010
  54
  5000
  58
  0007
  59
  0004
  60
  0009
  62
  30015
  63
  01013
  64
  0006
  66
  0004
  68
  0005
  70
  00015
  71
  00024
  72
  0007
  73
  00026
  75
  0105
  76
  30012
  77
  0009
  78
  0001
  79
  3009
  82
  20024
  83
  2003
  86
  0015
  87
  3003
  88
  00022
  92
  0009
  93
  00019
  94
  0003
  95
  00019
  96
  00039
  97
  00136
  98
  01027
  100
  30016
  106
  00016
  108
  0008
  109
  0005
  110
  0002
  111
  00020
  112
  0008
  114
  5004
  115
  00025
  116
  00020
  117
  00022
  119
  0002
  120
  0009
  121
  3003
  122
  0007
  123
  9004
  126
  0001
  127
  00012
  128
  0008
  131
  00012
  132
  0002
  133
  1001
  134
  0009
  135
  1003
  136
  01021
  137
  0004
  138
  0010
  139
  50020
  141
  0004
  142
  0006
  143
  00331
  145
  60042
  146
  00020
  148
  0001
  150
  00011
  156
  0008
  157
  0040
  158
  0015
  160
  30015
  161
  00017
  163
  0003
  164
  0002
  166
  0002
  168
  50011
  169
  0008
  170
  0007
  171
  0005
  172
  0007
  173
  00021
  174
  01024
  175
  3008
  176
  00011
  177
  02011
  178
  00016
  179
  0003
  180
  00022
  184
  0003
  187
  0016
  189
  0003
  190
  2000
  193
  0100
  194
  0028
  197
  0108
  199
  00015
  200
  00110
  201
  00015
  202
  0003
  203
  01022
  204
  0004
  206
  30035
  207
  00034
  208
  00012
  209
  00013
  210
  00029
  211
  0007
  212
  0004
  213
  0009
  214
  00012
  215
  150019
  219
  00037
  220
  31000
  221
  0009
  223
  01034
  224
  80029
  225
  0004
  226
  20011
  227
  50011
  228
  00013
  229
  00125
  230
  0002
  231
  01027
  233
  01012
  234
  01028
  237
  00013
  238
  0005
  239
  7006
  241
  0002
  243
  00011
  244
  00110
  246
  0007
  247
  00037
  248
  0012
  249
  0010
  250
  0001
  254
  2000
  257
  00031
  258
  0004
  262
  00011
  263
  0002
  264
  0003
  265
  01029
  266
  0005
  269
  0005
  271
  0004
  272
  00026
  273
  0002
  274
  0003
  276
  00025
  277
  0001
  278
  00026
  281
  0007
  287
  00028
  288
  3000
  289
  0001
  291
  0001
  292
  0001
  294
  00029
  297
  01014
  301
  0023
  303
  00010
  305
  00015
  309
  0010
  310
  00010
  311
  0001
  314
  0008
  316
  60011
  317
  9000
  318
  00025
  319
  150012
  320
  2003
  321
  00021
  322
  0005
  323
  0007
  324
  00032
  325
  0002
  327
  90027
  328
  00015
  332
  50017
  335
  01012
  336
  0006
  338
  40015
  339
  0006
  340
  00019
  341
  160031
  342
  00013
  344
  0003
  347
  0001
  349
  0003
  350
  0002
  351
  01028
  352
  0005
  353
  00121
  354
  00019
  356
  00026
  357
  0001
  359
  00138
  361
  80010
  362
  00021
  363
  70014
  364
  7000
  365
  100030
  366
  10023
  368
  0003
  370
  0003
  371
  00226
  372
  3000
  373
  00232
  374
  0006
  375
  0004
  376
  20028
  377
  00020
  378
  3003
  379
  0003
  380
  00026
  382
  00121
  384
  00021
  385
  0003
  388
  50027
  390
  01025
  391
  70024
  394
  20017
  395
  00017
  397
  00017
  398
  01017
  399
  2003
  401
  01022
  402
  00017
  403
  1000
  404
  0006
  405
  00011
  407
  01022
  409
  00013
  411
  0108
  412
  00017
  416
  00023
  418
  00012
  419
  0006
  420
  19002
  421
  00018
  422
  5009
  423
  00010
  424
  00120
  425
  00015
  426
  00012
  427
  3000
  428
  00027
  430
  00035
  431
  00012
  433
  0104
  434
  00018
  435
  0003
  436
  0004
  437
  00016
  438
  00010
  439
  0004
  440
  10037
  441
  00015
  442
  0001
  443
  00012
  445
  00024
  446
  0009
  449
  0103
  453
  4000
  454
  4000
  455
  0010
  456
  0003
  459
  3000
  461
  01021
  463
  0013
  466
  4008
  469
  0003
  473
  00011
  474
  00013
  475
  0002
  476
  00110
  477
  0005
  479
  0001
  480
  01027
  481
  00016
  482
  00031
  484
  00029
  485
  0002
  486
  1007
  487
  10013
  488
  00011
  489
  00029
  491
  0006
  493
  00018
  494
  130012
  495
  00035
  497
  0009
  498
  00017
  499
  0002
  502
  100018
  506
  0006
  507
  0006
  508
  00036
  509
  10024
  510
  0004
  511
  00013
  512
  02011
  514
  00026
  515
  0005
  516
  0004
  518
  00010
  519
  20019
  520
  00033
  521
  10012
  523
  00034
  524
  00010
  528
  00010
  530
  0002
  532
  00116
  533
  00010
  535
  30014
  536
  30015
  538
  0007
  539
  30023
  540
  00019
  541
  0002
  542
  00016
  543
  0006
  545
  00040
  548
  0002
  549
  0016
  550
  00028
  551
  00136
  552
  00020
  553
  01022
  556
  00021
  557
  00029
  559
  50028
  560
  00019
  561
  3000
  562
  00021
  563
  01033
  564
  0007
  565
  00024
  569
  0006
  571
  00019
  572
  00018
  573
  00016
  576
  0003
  577
  00017
  578
  0003
  579
  0002
  580
  00025
  582
  0004
  583
  70036
  584
  40026
  586
  0008
  587
  0005
  588
  0005
  589
  0001
  590
  0018
  591
  00027
  592
  40013
  593
  01022
  594
  0006
  595
  20018
  596
  0302
  597
  0007
  599
  00017
  601
  50035
  604
  30010
  606
  0303
  610
  0005
  611
  0007
  612
  0010
  614
  00026
  617
  00017
  618
  0008
  622
  00011
  624
  0102
  625
  0009
  628
  0006
  629
  180015
  630
  0003
  633
  0002
  636
  0005
  637
  00014
  638
  0001
  639
  00025
  640
  0015
  642
  00012
  643
  00022
  645
  00035
  649
  00214
  651
  01025
  652
  2001
  653
  0004
  654
  0002
  656
  0103
  657
  00018
  658
  02016
  660
  00131
  661
  00020
  662
  00012
  663
  0008
  664
  0008
  665
  0005
  666
  5001
  667
  7001
  668
  0001
  669
  0007
  670
  0007
  672
  01011
  673
  0001
  674
  0007
  675
  00014
  676
  3007
  678
  00022
  679
  00036
  680
  0300
  681
  00010
  684
  00017
  686
  0007
  688
  0006
  690
  00028
  691
  0005
  692
  0007
  693
  00023
  694
  00027
  696
  0013
  697
  0006
  698
  00028
  699
  00027
  700
  0003
  702
  00014
  703
  00034
  704
  00019
  708
  00015
  709
  0001
  711
  00031
  712
  0001
  713
  00013
  715
  00016
  718
  180027
  719
  120017
  723
  0004
  725
  00019
  732
  0009
  733
  8006
  734
  0008
  736
  70018
  738
  0101
  740
  00026
  741
  00013
  742
  0106
  743
  0008
  744
  3000
  746
  00026
  747
  30022
  748
  01011
  749
  0003
  750
  00019
  751
  2000
  752
  00034
  753
  00015
  754
  01038
  756
  00021
  758
  3004
  759
  5000
  760
  00015
  761
  6004
  762
  80014
  763
  130019
  764
  00011
  767
  00027
  768
  1000
  773
  30035
  776
  0001
  778
  00014
  780
  0002
  781
  0004
  783
  40036
  784
  60013
  785
  50021
  786
  00030
  787
  0002
  788
  0003
  789
  00012
  790
  8000
  791
  00012
  792
  0006
  793
  00134
  794
  0002
  795
  0009
  796
  0001
  799
  00028
  800
  00036
  805
  0001
  806
  030