Pep (IB3) subtítols d’IB3

Emissors: Joana Maria (JM), Pep (P), Laura (L), Josep (J), Francisca (F), Toni (T)

 

Mostra A

 

 

 

 

00:02:30,68 – 00:02:45,28

Content

Grammar

Segment

2,96

1.      

JM

{Pep, no t’ho diré pus, eh, desconnecta aquest trasto des cans,

 

 

 

 

 

Pep, no t'ho diré pus,

desconnecta el trasto dels cans,

2,88

2.      

JM

cada vegada m’enduc un esglai, per poc m’ha caigut sa porcella en terra, eh}

 

 

 

 

 

cada vegada m'enduc un esglai,

per poc em cau la porcella.

1,24

3.      

JM

{I fe’m puesto, per favor.}

 

 

 

 

 

Fem lloc, per favor.

5,52

4.      

P

{D’ençà que va sortir es catàleg nou} {és s’article més sol·licitat.}

 

 

 

 

 

D'ençà que va sortir el catàleg nou

és l'article més sol·licitat.

3,52

5.      

JM

{Idò jo estic bastant farta de sentir aquests lladrucs

cada vegada que qualcú passa per davant ca nostra.}

 

 

 

 

 

Estic farta de sentir lladrucs

cada vegada que passa algú.

 


 

 

00:02:45,80 – 00:02:57,84

Content

Grammar

Segment

2,68

6.      

L

{A mi tampoc m’agrada,

m’estimaria més un ca de veres.}

 

 

 

 

 

A mi tampoc m'agrada,

m'estimaria més un ca de veres.

3,04

7.      

P

{Es cans de veres ho deixen tot ple de pèl i de microbis.}

 

 

 

 

 

Els cans de veres ho deixen tot

ple de pèl i microbis.

2,20

8.      

P

{Per això tothom està tan alabat des Canis Eleven,

 

 

 

 

 

Per això tothom està alabat

del Canis Eleven,

1,84

9.      

P

perquè te guarden sa casa com un ca de veres...

 

 

 

 

 

et guarda la casa

com un ca de veres

2,04

10.   

P

....sense es inconvenients

des cans de veres. Tot són avantatges.}

 

 

 

 

 

sense inconvenients

dels cans de veres.

 


 

 

00:02:57,88 – 00:03:09,52

Content

Grammar

Segment

1,92

11.   

L

JM

{Me firmes ses notes?}

{Sí, a on són?}

 

 

 

 

 

Em firmes les notes?

Sí, on són?

1,04

12.   

L

{Les té mon pare.}

 

 

 

 

 

Les té mon pare.

2,76

13.   

JM

L

{I per què no les t’ha firmades ell?}

{Mira lo que ha fet.}

 

 

 

 

 

Per què no te les ha firmades?

Mira què ha fet.

1,12

14.   

JM

{Però què fas?!}

 

 

 

 

 

Però què fas?

1,92

15.   

JM

{Que has escrit damunt ses notes de sa nina!}

 

 

 

 

 

Has escrit

damunt les notes de la nina.

1,40

16.   

P

{Necessit aquestes xifres!}

 

 

 

 

 

Necessit aquestes xifres.

 


 

 

00:03:09,84 – 00:03:34,32

Content

Grammar

Segment

3,04

17.   

P

L

JM

{Quines notes?}

{Jo flip.}

{És que de veres, du això cap aquí, venga.}

 

 

 

 

 

Jo flip.

És que de veres, du això cap aquí.

2,36

18.   

JM

{Ves cercar sa jaqueta

i deixa sa motxila dins s’habitació també.}

 

 

 

 

 

Ves a cercar la jaqueta

i deixa la motxilla.

1,32

19.   

JM

{[bufa]}

 

 

 

 

 

(BUFA)

 

 

 

1,68

20.   

JM

P

{Tu estàs, Pep?}

{Gairebé}

 

 

 

 

 

Tu estàs, Pep?

Gairebé.

2,36

21.   

JM

{Escolta, en tornar des dinar podrem xerrar una estona?}

 

 

 

 

 

En tornar del dinar

podrem xerrar una estona?

1,24

22.   

P

{Sí, ara, ara mateix, acab això i ja està.}

 

 

 

 

 

, ara mateix,

acab això i ja està.

2

23.   

JM

{No, no te dic ara,}{ara hem de partir.

 

 

 

 

 

No, no et dic ara,

ara hem de partir,

 


 

 

00:03:34,36 – 00:04:07,12

Content

Grammar

Segment

1,80

24.   

JM

dic després, en tornar des dinar.}

 

 

 

 

 

dic després, en tornar del dinar.

1,52

25.   

P

{Eh, sí, sí, molt millor, molt millor.}

 

 

 

 

 

Sí, molt millor, millor.

5

26.   

 

{[música i renou ambient]}

 

 

 

 

 

(Música)

1

27.   

F

{Oh!}

 

 

 

 

 

Oh.

 

 

 

1,56

28.   

F

{[riu]} {Són precioses.}

 

 

 

 

 

Són precioses.

1,44

29.   

F

{Gràcies per comprar-les.}

 

 

 

 

 

Gràcies per comprar-les.

1,80

30.   

J

{Es statices

sempre em fan pensar en tu.}

 

 

 

 

 

Aquestes

sempre em fan pensar en tu.

 


 

 

00:04:07,80 – 00:04:25,56

Content

Grammar

Segment

1,80

31.   

F

{No hi ha cap altra flor com aquesta.}

 

 

 

 

 

No hi ha cap altra flor com aquesta.

2,36

32.   

J

{Ara que estàs aquí, ensuma... ensuma aquesta salsa}

 

 

 

 

 

Ara que estàs aquí,

ensuma aquesta salsa.

1,72

33.   

F

{Mm, quina oloreta!}

 

 

 

 

 

Oh, quina oloreta.

 

34.   

F

{[riu]}

 

 

 

 

 

 

 

 

3,60

35.   

F

J

{Aquesta recepta és nova, o no?}

{I sí. És sa primera vegada que la faig.}

 

 

 

 

 

Aquesta recepta és nova, o no?

És la primera vegada que la faig.

3,04

36.   

F

{Ai, aquell gustet que queda an es paladar quan... quan...}

 

 

 

 

 

Ai, aquell gustet

que queda al paladar quan...

1,72

37.   

J

{Aque... Aquell gustet. Què és aquell gustet?}

 

 

 

 

 

"Aquell gustet", què és?

 


 

 

00:04:26,16 – 00:04:37,96

Content

Grammar

Segment

1

38.   

F

J

{O Porto?}

{Ah!}

 

 

 

 

 

Oporto?

2,36

39.   

F

{Ai, es al·lots te faran un monument}

 

 

 

 

 

Ai,

els al·lots et faran un monument.

1,56

40.   

J

{Ai, no me xerris des al·lots.}

 

 

 

 

 

No em xerris dels al·lots,

3,08

41.   

J

{no sé per què han insistit tant en dinar plegats avui.}

 

 

 

 

 

no sé per què han insistit tant

en dinar plegats avui.

1,88

42.   

F

{Perquè fas es anys, Josep!}

 

 

 

 

 

Perquè fas els anys, Josep.

2,84

43.   

J

{No hi ha res a celebrar, ho fan per to... tocar es orgues.}

 

 

 

 

 

No hi ha res a celebrar,

ho fan per tocar els orgues.

 


 

 

00:04:40,84 – 00:04:54,12

Content

Grammar

Segment

2,61

44.   

F

{Però si sempre has celebrat es anys amb ells.

 

 

 

 

 

Sempre has celebrat els anys

amb ells.

2,52

45.   

F

I a demés,} {mira es guster que has passat fent aquest dinar.}

 

 

 

 

 

A més, mira el guster que has passat

fent el dinar.

1,92

46.   

J

{Eh, hauria passat un guster per fer-lo per tu i per jo.}

 

 

 

 

 

Hauria passat un guster

per fer-lo per a tu i jo.

1,44

47.   

J

{I hauríem estat més tranquils.}

 

 

 

 

 

Hauríem estat més tranquils.

1,24

48.   

F

{Fe el favor de no discutir amb ells avui!}

 

 

 

 

 

No discuteixis amb ells.

1,60

49.   

 

{[sona el timbre de la porta d’entrada]}

 

 

 

 

 

(Timbre)

 


 

 

00:04:54,16 – 00:05:01,28

Content

Grammar

Segment

2,84

50.   

J

{Mira, que no ho veus tu? Que tot ho fan per emprenyar.}

 

 

 

 

 

Mira, què no ho veus?

Tot ho fan per emprenyar.

1,96

51.   

J

{Els vaig fer una clau per cada un d’ells.}

 

 

 

 

 

Els vaig fer una clau

per a cada un.

2,04

52.   

J

{Ara per quins set sous han de tocar es timbre?}

 

 

 

 

 

Per quins set sous

han de tocar el timbre?

2,96

53.   

F

{Josep, si no mudes d'actitud,

aquest dinar no acabarà bé, eh}

 

 

 

 

 

Si no mudes d'actitud,

aquest dinar no acabarà bé.